De kranten schrijven vrijdag dat het Agentschap binnen het project "Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen" de facturen moest goedkeuren die door een tijdelijke vennootschap (TV3V) werden beheerd en dat uit een controle van de facturen bleek dat 480.000 euro werd uitbetaald aan studiebureaus die niet bij het project betrokken waren. Het Agentschap Wegen en Verkeer nuanceert die informatie. "Alle studiebureaus die geld hebben ontvangen waren betrokken bij het project, maar de bedragen klopten niet", zegt woordvoerster Ilse Luypaerts. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft 487.000 euro van de uitbetaalde erelonen aan betrokken studiebureaus teruggevorderd. "Het gaat om erelonen die aan het Agentschap werden gefactureerd, maar ten laste waren van een andere partner in het project, om erelonen waarvan het bedrag niet conform het contract kon worden gestaafd door de nodige bewijsstukken of om dubbel betaalde bedragen", luidt het. "De studiebureaus krijgen de wettelijk voorgeschreven termijn om dit terug te betalen, of hun verweermiddelen in te dienen. Deze termijnen zijn nog niet verstreken." Het Agentschap legt nog uit dat de opdracht voor het project in 2002 werd uitbesteed aan de externe partner TV3V, die de facturen van de verschillende studiebureaus moest controleren en valideren. In 2011 nam het Agentschap een aantal maatregelen om de controle te verbeteren. Sinds 2009 worden alle nog opgestarte projecten intern opgevolgd door het Agentschap Wegen en Verkeer. (KAV)

De kranten schrijven vrijdag dat het Agentschap binnen het project "Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen" de facturen moest goedkeuren die door een tijdelijke vennootschap (TV3V) werden beheerd en dat uit een controle van de facturen bleek dat 480.000 euro werd uitbetaald aan studiebureaus die niet bij het project betrokken waren. Het Agentschap Wegen en Verkeer nuanceert die informatie. "Alle studiebureaus die geld hebben ontvangen waren betrokken bij het project, maar de bedragen klopten niet", zegt woordvoerster Ilse Luypaerts. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft 487.000 euro van de uitbetaalde erelonen aan betrokken studiebureaus teruggevorderd. "Het gaat om erelonen die aan het Agentschap werden gefactureerd, maar ten laste waren van een andere partner in het project, om erelonen waarvan het bedrag niet conform het contract kon worden gestaafd door de nodige bewijsstukken of om dubbel betaalde bedragen", luidt het. "De studiebureaus krijgen de wettelijk voorgeschreven termijn om dit terug te betalen, of hun verweermiddelen in te dienen. Deze termijnen zijn nog niet verstreken." Het Agentschap legt nog uit dat de opdracht voor het project in 2002 werd uitbesteed aan de externe partner TV3V, die de facturen van de verschillende studiebureaus moest controleren en valideren. In 2011 nam het Agentschap een aantal maatregelen om de controle te verbeteren. Sinds 2009 worden alle nog opgestarte projecten intern opgevolgd door het Agentschap Wegen en Verkeer. (KAV)