Burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil het stadhuis afschaffen in zijn gemeente. Dat heeft hij gezegd op Radio 1 in de slotshow van Komaf met Kafka - een actie van het VRT-programma Hautekiet om de bureaucratie aan te pakken. Vandaag werd in het programma ook een lijst van 12 vereenvoudigingen voorgesteld.

Vincent Van Quickenborne was staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging in de regering-Verhofstadt II. Vandaag is hij burgemeester van Kortrijk.

Op Radio 1 zei hij dat hij van Kortrijk de eerste Belgische stad wil maken dat geen stadhuis meer heeft. 'Ik wil het stadhuis afschaffen, zodat mensen niet meer naar het stadhuis moeten om hun zaken te regelen.' Van Quickenborne wil de Kortrijkzaan alles van thuis - digitaal - laten doen. Hij verwijst naar Nederland, waar al stadshuizen zouden zijn afgeschaft.

Het Radio 1-programma Hautekiet heeft vanmorgen samen met enkele bevoegde ministers en staatssecretarissen de Kafka Konventie voorgesteld. Dat is een lijst van vereenvoudigingen die telkens tegen een bepaalde deadline doorgevoerd zullen worden. De ministers en staatssecretarissen hebben zich geëngageerd om ze te realiseren. Onder hen Maggie De Block (Volksgezondheid, federaal), Ben Weyts (Mobiliteit, Vlaams) , Koen Geens (Justitie, federaal), Theo Francken (Administratieve Vereenvoudiging, federaal), Annemie Turtelboom (Financiën, Vlaams).

Art. 1. Het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen komt er ten laatste op 1 januari volgend jaar.

Art. 2. Tegen eind 2018 komt er voor elke patiënt een elektronisch patiëntendossier.

Art.3. Het papieren voorschrift verdwijnt en ook de kleefbriefjes van de mutualiteit worden afgeschaft.

Art.4. Mensen met een beperking kunnen:

  1. vanaf midden april in één beweging een aanvraag doen voor een uitkering, een parkeerkaart en een verminderingskaart voor het openbaar vervoer.
  2. een nieuwe parkeerkaart krijgen waarbij de geldigheid makkelijk te controleren is en misbruik uitgesloten wordt.
  3. tegen april een budget op maat krijgen waarvan ze zelf kunnen bepalen aan welk soort zorg ze dat besteden.

Art.5. De aanvraag van een rijbewijs wordt eenvoudiger. Wie slaagt moet niet twee maar slechts één keer naar het gemeentehuis.

Art.6. Inwoners van Kortrijk kunnen vanaf volgende maand in totaal zo'n 17 documenten online opvragen en afgeleverd krijgen. Goed voor zo'n 30.000 verplaatsingen minder per jaar.

Art.7. Treinreizigers met een gewoon biljet mogen vanaf volgend jaar hun reis op hetzelfde traject onderbreken.

Art.8. De wettelijke regeling voor de 100.000 wilsonbekwamen wordt eenvoudiger. Het aantal passages langs de vrederechter zal hierdoor aanzienlijk verminderen.

Art.9. Tegen 2018 komt er een woningpas: een unieke digitale kluis die alle attesten van een woning bundelt.

Art.10. Het attest voor BTW-verlaging bij renovatie van een woning wordt geschrapt.

Art.11. De overdracht van een nummerplaat na een overlijden wordt makkelijker.

Art.12. De automatische toekenning van studietoelagen wordt mogelijk tegen 2018.

(SD)

Vincent Van Quickenborne was staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging in de regering-Verhofstadt II. Vandaag is hij burgemeester van Kortrijk. Op Radio 1 zei hij dat hij van Kortrijk de eerste Belgische stad wil maken dat geen stadhuis meer heeft. 'Ik wil het stadhuis afschaffen, zodat mensen niet meer naar het stadhuis moeten om hun zaken te regelen.' Van Quickenborne wil de Kortrijkzaan alles van thuis - digitaal - laten doen. Hij verwijst naar Nederland, waar al stadshuizen zouden zijn afgeschaft. Het Radio 1-programma Hautekiet heeft vanmorgen samen met enkele bevoegde ministers en staatssecretarissen de Kafka Konventie voorgesteld. Dat is een lijst van vereenvoudigingen die telkens tegen een bepaalde deadline doorgevoerd zullen worden. De ministers en staatssecretarissen hebben zich geëngageerd om ze te realiseren. Onder hen Maggie De Block (Volksgezondheid, federaal), Ben Weyts (Mobiliteit, Vlaams) , Koen Geens (Justitie, federaal), Theo Francken (Administratieve Vereenvoudiging, federaal), Annemie Turtelboom (Financiën, Vlaams). (SD)