Onder hen bevinden zich echter ook 178 mensen die aankwamen in het kader van het hervestigingsprogramma, zoals Syriërs die al geregistreerd waren in landen als Libanon of Turkije. 'Globaal lijkt de situatie gestabiliseerd op het verhoogde niveau van vorige maand', aldus DVZ-woordvoerder Geert De Vulder.

Het aantal asielaanvragen blijft op het hoogste niveau sinds januari 2016, toen 2.842 aanvragen werden ingediend. De top drie van nationaliteiten voor augustus waren Syrië, Palestina en Irak. 'In vergelijking met juli is er een verdere stijging van de Palestijnse aanvragen en zitten ook Rusland en Irak in de lift. Afghanistan, Guinee en Turkije blijven stabiel maar op een hoog niveau', aldus De Vulder.

In juli steeg het aantal asielaanvragen nog met 21 procent tegenover een maand eerder, van 1.737 naar 2.117, bleek uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen. Er was toen een sterke stijging van het aantal Dublin-dossiers, wat erop wijst dat er meer secundaire stromen zijn binnen de EU, klinkt het nog bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

'We zien dat België zich bevindt in een Europese context waarbij de controle over de buitengrenzen nog niet volledig is hersteld', aldus De Vulder. 'En we zien ook dat het interne Europese asielbeleid blijvende pijnpunten heeft, met name de toepassing van het Dublin-systeem loopt nog steeds mank.'

De DVZ raadt dan ook aan om te blijven inzetten op ontradingscampagnes in de zogenaamde veilige landen, waarvoor de erkenningsgraad erg laag is. Dit wierp in het verleden al zijn vruchten af voor Albanië en Georgië. Daarnaast analyseert de DVZ welke mogelijkheden er zijn, zowel rond de procedures als rond de opvang, voor een verdere versterking van de Dublin-toepassing. Tot slot blijft DVZ werken aan een Europese oplossing voor versterkte controles van de buitengrenzen en de strijd tegen secundaire stromen.

Onder hen bevinden zich echter ook 178 mensen die aankwamen in het kader van het hervestigingsprogramma, zoals Syriërs die al geregistreerd waren in landen als Libanon of Turkije. 'Globaal lijkt de situatie gestabiliseerd op het verhoogde niveau van vorige maand', aldus DVZ-woordvoerder Geert De Vulder.Het aantal asielaanvragen blijft op het hoogste niveau sinds januari 2016, toen 2.842 aanvragen werden ingediend. De top drie van nationaliteiten voor augustus waren Syrië, Palestina en Irak. 'In vergelijking met juli is er een verdere stijging van de Palestijnse aanvragen en zitten ook Rusland en Irak in de lift. Afghanistan, Guinee en Turkije blijven stabiel maar op een hoog niveau', aldus De Vulder. In juli steeg het aantal asielaanvragen nog met 21 procent tegenover een maand eerder, van 1.737 naar 2.117, bleek uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen. Er was toen een sterke stijging van het aantal Dublin-dossiers, wat erop wijst dat er meer secundaire stromen zijn binnen de EU, klinkt het nog bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 'We zien dat België zich bevindt in een Europese context waarbij de controle over de buitengrenzen nog niet volledig is hersteld', aldus De Vulder. 'En we zien ook dat het interne Europese asielbeleid blijvende pijnpunten heeft, met name de toepassing van het Dublin-systeem loopt nog steeds mank.' De DVZ raadt dan ook aan om te blijven inzetten op ontradingscampagnes in de zogenaamde veilige landen, waarvoor de erkenningsgraad erg laag is. Dit wierp in het verleden al zijn vruchten af voor Albanië en Georgië. Daarnaast analyseert de DVZ welke mogelijkheden er zijn, zowel rond de procedures als rond de opvang, voor een verdere versterking van de Dublin-toepassing. Tot slot blijft DVZ werken aan een Europese oplossing voor versterkte controles van de buitengrenzen en de strijd tegen secundaire stromen.