Het gaat om asielzoekers die bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een aanvraag hebben ingediend om erkend te worden als vluchteling. Fedasil moet hen op straat zenden omdat het opvangnetwerk verzadigd is. Ook van de medische en sociale begeleiding komt niets in huis. Volgens de ngo moet de regering dringend ingrijpen. "Op deze manier biedt ons land geen bescherming aan de meest kwetsbare mensen. Bij de groep asielzoekers die nu op straat is gezet, zijn er zeker die erkend worden als vluchteling. Wie een asielaanvraag indient, moet ook een interview afleggen. Maar hoe moet je daarvan op de hoogte gesteld worden als je op straat leeft?", zegt Keytsman. Het is onduidelijk waar de 1.100 dakloze asielzoekers momenteel uithangen. Een kleine groep die verblijft in de Noordwijk en het Maximiliaanpark, het park tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt opgevolgd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "De rest slaapt onder bruggen, in kraakpanden of wordt opgevangen door de gemeenschap. Een precies beeld hierop heeft de overheid niet." (JDE)

Het gaat om asielzoekers die bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een aanvraag hebben ingediend om erkend te worden als vluchteling. Fedasil moet hen op straat zenden omdat het opvangnetwerk verzadigd is. Ook van de medische en sociale begeleiding komt niets in huis. Volgens de ngo moet de regering dringend ingrijpen. "Op deze manier biedt ons land geen bescherming aan de meest kwetsbare mensen. Bij de groep asielzoekers die nu op straat is gezet, zijn er zeker die erkend worden als vluchteling. Wie een asielaanvraag indient, moet ook een interview afleggen. Maar hoe moet je daarvan op de hoogte gesteld worden als je op straat leeft?", zegt Keytsman. Het is onduidelijk waar de 1.100 dakloze asielzoekers momenteel uithangen. Een kleine groep die verblijft in de Noordwijk en het Maximiliaanpark, het park tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt opgevolgd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "De rest slaapt onder bruggen, in kraakpanden of wordt opgevangen door de gemeenschap. Een precies beeld hierop heeft de overheid niet." (JDE)