Het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen steeg van 5.181 in 2017 naar 5.986 vorig jaar. Ook het aantal pleegkinderen en pleegvolwassenen (pleeggasten) ging fors vooruit: op dit moment zijn dat er al meer dan 8.000. In een pleeggezin kunnen kinderen - tijdelijk tot enkele jaren - opgevangen worden die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. Dat kan op vrijwillige vraag van de ouders of door een beslissing van de jeugdrechtbank. België is één van de weinige landen die ook pleegzorg voor volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek (pleeggasten) organiseert en ondersteunt. Dit jaar wordt dus extra aandacht gevraagd voor de eigen kinderen van pleegzorgers. "Want ook hun engagement heeft een grote invloed op het pleegkind of de pleeggast", zegt Pleegzorg Vlaanderen. Tot eind september konden pleegzorgers een beroep doen op het zogeheten corona-ouderschapsverlof. "En intussen liggen er vier wetsvoorstellen op tafel om ook het reguliere ouderschapsverlof open te stellen voor pleegouders", zegt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen. "Want pleegouders met een job hebben ook nood aan verlof om hun werk en zorg voor pleegkinderen, die vaak extra zorg en tijd vragen, te combineren." De Week van de Pleegzorg duurt tot zondag 22 november. (Belga)

Het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen steeg van 5.181 in 2017 naar 5.986 vorig jaar. Ook het aantal pleegkinderen en pleegvolwassenen (pleeggasten) ging fors vooruit: op dit moment zijn dat er al meer dan 8.000. In een pleeggezin kunnen kinderen - tijdelijk tot enkele jaren - opgevangen worden die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. Dat kan op vrijwillige vraag van de ouders of door een beslissing van de jeugdrechtbank. België is één van de weinige landen die ook pleegzorg voor volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek (pleeggasten) organiseert en ondersteunt. Dit jaar wordt dus extra aandacht gevraagd voor de eigen kinderen van pleegzorgers. "Want ook hun engagement heeft een grote invloed op het pleegkind of de pleeggast", zegt Pleegzorg Vlaanderen. Tot eind september konden pleegzorgers een beroep doen op het zogeheten corona-ouderschapsverlof. "En intussen liggen er vier wetsvoorstellen op tafel om ook het reguliere ouderschapsverlof open te stellen voor pleegouders", zegt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen. "Want pleegouders met een job hebben ook nood aan verlof om hun werk en zorg voor pleegkinderen, die vaak extra zorg en tijd vragen, te combineren." De Week van de Pleegzorg duurt tot zondag 22 november. (Belga)