"De anti-autopolitiek die vooral de Brusselse overheid momenteel voert, zal een negatieve invloed hebben op de auto-industrie, met het risico dat banen verloren gaan", stelt Touring woensdag in zijn persmededeling. Verder zal de staat volgens de mobiliteitsorganisatie taksen mislopen die dan weer op een andere manier gecompenseerd moeten worden door de belastingbetaler. Touring betreurt de "politiek van terugplooien op zichzelf", waarbij belangrijke verbindingswegen naar Brussel afgesloten worden. "Dat verhindert de pendelaars, en ook de inwoners van het Brussels Gewest, om door te consumeren de culturele, economische en handelsactiviteiten te steunen. En dat terwijl deze sectoren zich door de crisis al in moeilijkheden bevinden", zo stelt Touring vast. Een gelijkaardig mobiliteitsbeleid in een aantal Europese steden heeft evenmin een positief effect gehad, heet het voorts, noch op het vlak van luchtkwaliteit, noch op het vlak van congestiebeperking. De Franse stad Grenoble is bijvoorbeeld opgeschoven van de zevende naar de vierde plaats in de lijst van Franse steden met de meeste files. Touring is er voorstander van om de verkeersassen van en naar de stad hun volle capaciteit te laten benutten voor gemotoriseerd verkeer, in combinatie met intelligente verkeerslichten. Verder is Touring vragende partij om parallelassen in te richten voor actieve weggebruikers zoals fietsers. (Belga)

"De anti-autopolitiek die vooral de Brusselse overheid momenteel voert, zal een negatieve invloed hebben op de auto-industrie, met het risico dat banen verloren gaan", stelt Touring woensdag in zijn persmededeling. Verder zal de staat volgens de mobiliteitsorganisatie taksen mislopen die dan weer op een andere manier gecompenseerd moeten worden door de belastingbetaler. Touring betreurt de "politiek van terugplooien op zichzelf", waarbij belangrijke verbindingswegen naar Brussel afgesloten worden. "Dat verhindert de pendelaars, en ook de inwoners van het Brussels Gewest, om door te consumeren de culturele, economische en handelsactiviteiten te steunen. En dat terwijl deze sectoren zich door de crisis al in moeilijkheden bevinden", zo stelt Touring vast. Een gelijkaardig mobiliteitsbeleid in een aantal Europese steden heeft evenmin een positief effect gehad, heet het voorts, noch op het vlak van luchtkwaliteit, noch op het vlak van congestiebeperking. De Franse stad Grenoble is bijvoorbeeld opgeschoven van de zevende naar de vierde plaats in de lijst van Franse steden met de meeste files. Touring is er voorstander van om de verkeersassen van en naar de stad hun volle capaciteit te laten benutten voor gemotoriseerd verkeer, in combinatie met intelligente verkeerslichten. Verder is Touring vragende partij om parallelassen in te richten voor actieve weggebruikers zoals fietsers. (Belga)