Met een notariële akte schold Roger Raveel op 9 december 2008 ruim 1,16 miljoen euro voorgeschoten kosten kwijt en schonk hij 672 kunstwerken aan zijn Stichting. De kunstwerken, 146 schilderijen, 511 tekeningen en 15 objecten, hadden een waarde van 2.280.500 euro, zo staat in een auditrapport van 13 juni 2012. Marleen De Muer dagvaardt de gelijknamige stichting op 3 september voor de burgerlijke rechtbank in Gent. "Er is een vordering ingesteld met het oog op een inkorting van de schenking van december 2008", bevestigt Michel Devolder, waarnemend voorzitter van de Stichting van Openbaar Nut Roger Raveel. "Er wordt wel nog een poging ondernomen om tot een bespreking te komen, met het oog op een mogelijke oplossing." Halverwege maart werd het Roger Raveelmuseum in Zulte enkele dagen verzegeld op vraag van de weduwe van Roger Raveel. Haar advocaat sprak toen over een "een gegronde vrees dat het museum werken uit het oeuvre van de recent overleden kunstschilder zal moeten verkopen teneinde het hoofd financieel boven water te houden". Dat zou ingaan in tegen de door Roger Raveel op zijn sterfbed geuite wil om zijn oeuvre te beschermen en intact te houden. Het advocatenkantoor was voorlopig niet bereikbaar voor meer commentaar over de dagvaarding. (Belga)

Met een notariële akte schold Roger Raveel op 9 december 2008 ruim 1,16 miljoen euro voorgeschoten kosten kwijt en schonk hij 672 kunstwerken aan zijn Stichting. De kunstwerken, 146 schilderijen, 511 tekeningen en 15 objecten, hadden een waarde van 2.280.500 euro, zo staat in een auditrapport van 13 juni 2012. Marleen De Muer dagvaardt de gelijknamige stichting op 3 september voor de burgerlijke rechtbank in Gent. "Er is een vordering ingesteld met het oog op een inkorting van de schenking van december 2008", bevestigt Michel Devolder, waarnemend voorzitter van de Stichting van Openbaar Nut Roger Raveel. "Er wordt wel nog een poging ondernomen om tot een bespreking te komen, met het oog op een mogelijke oplossing." Halverwege maart werd het Roger Raveelmuseum in Zulte enkele dagen verzegeld op vraag van de weduwe van Roger Raveel. Haar advocaat sprak toen over een "een gegronde vrees dat het museum werken uit het oeuvre van de recent overleden kunstschilder zal moeten verkopen teneinde het hoofd financieel boven water te houden". Dat zou ingaan in tegen de door Roger Raveel op zijn sterfbed geuite wil om zijn oeuvre te beschermen en intact te houden. Het advocatenkantoor was voorlopig niet bereikbaar voor meer commentaar over de dagvaarding. (Belga)