Het is volgens het OCMW van groot belang dat maatschappelijk kwetsbare groepen een vaste huisarts hebben, maar op hun zoektocht ondervinden zij vaak heel wat administratieve rompslomp. Met de nieuwe webapplicatie kunnen Antwerpse organisaties en ziekenhuizen zelf die problemen aanpakken. De gebruiker van de app kan daarop het adres van zijn klant/patiënt ingeven, waarna een overzicht verschijnt van de dichtstbijzijnde huisartspraktijken. Nog belangrijker is echter dat het systeem, nadat de arts gecontacteerd werd voor een afspraak, automatisch een brief voor de arts genereert met daarin enkele belangrijke gegevens over de patiënt en de betalende instantie (bijvoorbeeld het OCMW). De app moet de samenwerking tussen huisartsen en andere diensten gevoelig versterken en de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Op termijn zou ook het oneigenlijk gebruikmaken van de spoeddiensten in ziekenhuizen moeten afnemen. Voor de patiënt wordt de drempel naar de huisarts immers lager. Tot slot biedt het systeem ook voordelen voor de huisarts zelf, aangezien die meteen over de nodige gegevens beschikt en dus meer tijd heeft voor de eigenlijke consultatie. Bovendien is er een vast aanspreekpunt bij eventuele problemen, namelijk de doorverwijzende hulpverlener. (DLA)

Het is volgens het OCMW van groot belang dat maatschappelijk kwetsbare groepen een vaste huisarts hebben, maar op hun zoektocht ondervinden zij vaak heel wat administratieve rompslomp. Met de nieuwe webapplicatie kunnen Antwerpse organisaties en ziekenhuizen zelf die problemen aanpakken. De gebruiker van de app kan daarop het adres van zijn klant/patiënt ingeven, waarna een overzicht verschijnt van de dichtstbijzijnde huisartspraktijken. Nog belangrijker is echter dat het systeem, nadat de arts gecontacteerd werd voor een afspraak, automatisch een brief voor de arts genereert met daarin enkele belangrijke gegevens over de patiënt en de betalende instantie (bijvoorbeeld het OCMW). De app moet de samenwerking tussen huisartsen en andere diensten gevoelig versterken en de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Op termijn zou ook het oneigenlijk gebruikmaken van de spoeddiensten in ziekenhuizen moeten afnemen. Voor de patiënt wordt de drempel naar de huisarts immers lager. Tot slot biedt het systeem ook voordelen voor de huisarts zelf, aangezien die meteen over de nodige gegevens beschikt en dus meer tijd heeft voor de eigenlijke consultatie. Bovendien is er een vast aanspreekpunt bij eventuele problemen, namelijk de doorverwijzende hulpverlener. (DLA)