Op 1 januari 2013 bedroeg de wettelijk geregistreerde bevolking in België 11.099.554 inwoners. Dit cijfer telt het wachtregister, met de personen wiens asielaanvraag in behandeling is, niet mee.

Tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 is de bevolking met 63.606 eenheden gestegen, of een groei van 0,6 procent. Dat maakte de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie bekend.

Bevolkingsgroei

De groei is iets minder sterk dan die van de laatste vijf jaar maar is toch niet onbelangrijk, aldus de FOD Economie die steunt op gegevens uit het Rijksregister. Op nationaal niveau is de bevolkingsgroei voor iets meer dan een kwart toe te schrijven aan de natuurlijke loop van de bevolking, of het overschot van de geboortes op de overlijdens.

Het aantal geboortes is in 2012 opnieuw lichtjes gedaald, terwijl het aantal overlijdens voor het eerst sinds 2003 aanzienlijk is gestegen: 109.034 overlijdens in 2012 tegenover 104.247 in 2011.

Strenge winter

De FOD Economie wijst daarbij naar de zeer strenge winter, met een sterke toename van het aantal overlijdens in februari en maart 2012. De internationale migratie, die met 44.365 eenheden positief was, blijft de belangrijkste oorzaak van de totale bevolkingsgroei, maar het gewicht ervan neemt niet langer toe.

In Vlaanderen steeg de bevolking met 31.094 eenheden, in Wallonië met 16.731 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 15.781 eenheden. Internationale migratie vertegenwoordigt iets meer dan de helft (54,2 pct) van de totale bevolkingsgroei in het Vlaams Gewest, terwijl de andere helft door de natuurlijke bevolkingsgroei (23,9 pct) en interne migratie (21,8 pct) wordt ingenomen. (Belga/EE)

Op 1 januari 2013 bedroeg de wettelijk geregistreerde bevolking in België 11.099.554 inwoners. Dit cijfer telt het wachtregister, met de personen wiens asielaanvraag in behandeling is, niet mee. Tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 is de bevolking met 63.606 eenheden gestegen, of een groei van 0,6 procent. Dat maakte de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie bekend. BevolkingsgroeiDe groei is iets minder sterk dan die van de laatste vijf jaar maar is toch niet onbelangrijk, aldus de FOD Economie die steunt op gegevens uit het Rijksregister. Op nationaal niveau is de bevolkingsgroei voor iets meer dan een kwart toe te schrijven aan de natuurlijke loop van de bevolking, of het overschot van de geboortes op de overlijdens. Het aantal geboortes is in 2012 opnieuw lichtjes gedaald, terwijl het aantal overlijdens voor het eerst sinds 2003 aanzienlijk is gestegen: 109.034 overlijdens in 2012 tegenover 104.247 in 2011.Strenge winter De FOD Economie wijst daarbij naar de zeer strenge winter, met een sterke toename van het aantal overlijdens in februari en maart 2012. De internationale migratie, die met 44.365 eenheden positief was, blijft de belangrijkste oorzaak van de totale bevolkingsgroei, maar het gewicht ervan neemt niet langer toe. In Vlaanderen steeg de bevolking met 31.094 eenheden, in Wallonië met 16.731 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 15.781 eenheden. Internationale migratie vertegenwoordigt iets meer dan de helft (54,2 pct) van de totale bevolkingsgroei in het Vlaams Gewest, terwijl de andere helft door de natuurlijke bevolkingsgroei (23,9 pct) en interne migratie (21,8 pct) wordt ingenomen. (Belga/EE)