"Dat betekent dat er ook maar zoveel toezicht moet voorzien worden als dat nodig is. Scholen mogen ook geen broeikast worden van het virus. Elke leraar, lid van het ondersteunend personeel, directieteam of het onderhoudsteam dat niet geïnfecteerd wordt, moeten we beschermen om zolang als mogelijk opvang te kunnen blijven garanderen", vervolgt Van Kerkhoven. "Risicogroepen worden best vrijgesteld van toezicht. We vragen desgevallend bijstand van de preventieadviseurs." "We rekenen op het gezond verstand van alle participanten: directie, alle personeelsleden, leerlingen en ouders. Er wordt lokaal onderhandeld over activiteiten van leerlingen. Maar er werd beslist dat alle lessen geschorst zijn. Scholen moeten dus hiermee omzichtig omgaan. Niet alle leerlingen beschikken trouwens over een (eigen) laptop, internet, of zijn vertrouwd met het gebruik van digitale platformen. Leraren zijn het best geplaatst om hierover - in overleg - professioneel te oordelen." "De situatie waarin we ons momenteel bevinden, is ernstig", stelt de christelijke vakbondsman vast. "Laten we de rust trachten te bewaren en onze verantwoordelijkheid mee opnemen. COC is ervan overtuigd dat goed sociaal overleg de beste weg is om tot gedragen maatregelen te komen." (Belga)

"Dat betekent dat er ook maar zoveel toezicht moet voorzien worden als dat nodig is. Scholen mogen ook geen broeikast worden van het virus. Elke leraar, lid van het ondersteunend personeel, directieteam of het onderhoudsteam dat niet geïnfecteerd wordt, moeten we beschermen om zolang als mogelijk opvang te kunnen blijven garanderen", vervolgt Van Kerkhoven. "Risicogroepen worden best vrijgesteld van toezicht. We vragen desgevallend bijstand van de preventieadviseurs." "We rekenen op het gezond verstand van alle participanten: directie, alle personeelsleden, leerlingen en ouders. Er wordt lokaal onderhandeld over activiteiten van leerlingen. Maar er werd beslist dat alle lessen geschorst zijn. Scholen moeten dus hiermee omzichtig omgaan. Niet alle leerlingen beschikken trouwens over een (eigen) laptop, internet, of zijn vertrouwd met het gebruik van digitale platformen. Leraren zijn het best geplaatst om hierover - in overleg - professioneel te oordelen." "De situatie waarin we ons momenteel bevinden, is ernstig", stelt de christelijke vakbondsman vast. "Laten we de rust trachten te bewaren en onze verantwoordelijkheid mee opnemen. COC is ervan overtuigd dat goed sociaal overleg de beste weg is om tot gedragen maatregelen te komen." (Belga)