Als er één ding is waar ik in het Vlaams Parlement voor gestreden heb in de voorbije legislatuur, is het wel het pleidooi voor de optimalisatie van de Ring rond Brussel. In het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord lees ik dat er een akkoord is gevonden met Brussel om de ring te optimaliseren, en het lokaal verkeer te scheiden van het doorgaand. Dromen zijn mooi, al is er een Nederlandse charmezanger die daar andere ideeën over had....

Economische motor

Brussel en zijn Vlaamse Rand zijn de economische motor van ons land en produceren 33% van onze welvaart. Maar onze nationale metropool is ook de 'filehoofdstad van Europa'. De cijfers spreken boekdelen. Dagelijks pendelen zo'n 360.000 mensen naar de hoofdstad. 223.000 onder hen doen dat met de wagen. Het aangroeiende verkeer over de weg heeft geleid tot een overbezetting van het wegennet, zeker tijdens de spitsuren. Dat uit zich in lange files en in sluipverkeer op en rond de ring van Brussel. De maatschappelijke kosten van al dat fileleed zijn gigantisch groot. Het stilstaan in de Brusselse regio vertegenwoordigt bijna de helft van alle verliezen door files in België.

Tijd om te handelen dus. Ik ben volledig akkoord dat we naar slimme oplossingen moeten zoeken voor de mobiliteit in Vlaanderen, maar ik erger me wel blauw dat iedereen in de weer is over de Lange Wapper, Oosterweel, Noriant, het Masterplan: kortom, de Antwerpse problematiek. Over de rand van Brussel en haar mobiliteitsproblematiek wordt hooguit één alinea geschreven in het Vlaams Regeerakkoord en dan nog in redelijk abstracte termen.

Als de meest congestiegevoelige en meest welvarende regio van Vlaanderen verdienen we absoluut meer. De plannen van tien jaar geleden met het START - project zijn al lang voorbijgestreefd. In de voorbije legislatuur zijn we vijf jaar verloren door te praten over een maatschappelijke kosten-baten- analyse en de één na de andere Plan - MER en MER-procedure. We verliezen ons in de procedures in Vlaanderen.

Flankerende maatregelen

Nochtans is het voor mij héél duidelijk dat we heel resoluut moeten investeren in een optimalisatie van de Ring, waarbij het lokaal verkeer wordt verlost van het doorgaand, eerder logistiek verkeer. Uiteraard zijn daarbij een heleboel flankerende maatregelen nodig: een slim openbaar vervoer, met betere en snellere verbindingen, goede aansluitingen, met grote knooppunten en overstapparkings om het multimodaal verkeer echt ingang te laten vinden, met investeringen in trein-, tram- , bus- en fietsvervoer. Het is een èn - èn verhaal. En in Antwerpen, en in de rand rond Brussel.

Wat is nodig om de mobiliteitsknoop op te lossen?

Geld, heel veel geld. En dus hèèl veel politieke wil en moed. Het speelt waarschijnlijk in het nadeel van de Vlaamse Rand dat er niet zo'n grote stad is als Antwerpen, die kan wegen op de besluitvorming in het parlement: Asse, Dilbeek, Halle, Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Zaventem... het zijn sympathieke gemeenten maar ze kunnen moeilijker doorwegen. In de Provincie Vlaams-Brabant zelf is het ook weer een hele klus om iedereen in Leuven ervan te overtuigen dat er meer geld nodig is voor Halle-Vilvoorde.

Ambitieuze visie

Halle-Vilvoorde, geen centrumstad maar een centrumregio. Waren er geen burgemeesters uit die regio die daarvoor pleitten in de verkiezingstijd? Het loont de moeite om dat idee weer op te diepen. Jammer genoeg staat daarover hoegenaamd niets in het deel van het regeerakkoord waarvoor de minister bevoegd voor de Vlaamse Rand verantwoordelijk is. Het is toevallig dezelfde minister als deze bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken. Ben Weyts uit Beersel. Een Vlaams-Brabander uit Halle - Vilvoorde.

Als hij wil waarmaken wat Crevits niet kon doordrukken: een ambitieuze visie mèt een becijferd plan voor de mobiliteit in Halle-Vilvoorde, dan blijkt dat in ieder geval niet uit het regeerakkoord. Ik kijk met spanning uit naar zijn beleidsbrieven en naar de reactie in Brussel op zijn plannen...want als ik me niet vergis ligt de Ring voor een stuk(je) op Brussel territorium. Maar dat is dan weer stof voor een volgend opiniestuk.

Als er één ding is waar ik in het Vlaams Parlement voor gestreden heb in de voorbije legislatuur, is het wel het pleidooi voor de optimalisatie van de Ring rond Brussel. In het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord lees ik dat er een akkoord is gevonden met Brussel om de ring te optimaliseren, en het lokaal verkeer te scheiden van het doorgaand. Dromen zijn mooi, al is er een Nederlandse charmezanger die daar andere ideeën over had....Brussel en zijn Vlaamse Rand zijn de economische motor van ons land en produceren 33% van onze welvaart. Maar onze nationale metropool is ook de 'filehoofdstad van Europa'. De cijfers spreken boekdelen. Dagelijks pendelen zo'n 360.000 mensen naar de hoofdstad. 223.000 onder hen doen dat met de wagen. Het aangroeiende verkeer over de weg heeft geleid tot een overbezetting van het wegennet, zeker tijdens de spitsuren. Dat uit zich in lange files en in sluipverkeer op en rond de ring van Brussel. De maatschappelijke kosten van al dat fileleed zijn gigantisch groot. Het stilstaan in de Brusselse regio vertegenwoordigt bijna de helft van alle verliezen door files in België.Tijd om te handelen dus. Ik ben volledig akkoord dat we naar slimme oplossingen moeten zoeken voor de mobiliteit in Vlaanderen, maar ik erger me wel blauw dat iedereen in de weer is over de Lange Wapper, Oosterweel, Noriant, het Masterplan: kortom, de Antwerpse problematiek. Over de rand van Brussel en haar mobiliteitsproblematiek wordt hooguit één alinea geschreven in het Vlaams Regeerakkoord en dan nog in redelijk abstracte termen. Als de meest congestiegevoelige en meest welvarende regio van Vlaanderen verdienen we absoluut meer. De plannen van tien jaar geleden met het START - project zijn al lang voorbijgestreefd. In de voorbije legislatuur zijn we vijf jaar verloren door te praten over een maatschappelijke kosten-baten- analyse en de één na de andere Plan - MER en MER-procedure. We verliezen ons in de procedures in Vlaanderen. Nochtans is het voor mij héél duidelijk dat we heel resoluut moeten investeren in een optimalisatie van de Ring, waarbij het lokaal verkeer wordt verlost van het doorgaand, eerder logistiek verkeer. Uiteraard zijn daarbij een heleboel flankerende maatregelen nodig: een slim openbaar vervoer, met betere en snellere verbindingen, goede aansluitingen, met grote knooppunten en overstapparkings om het multimodaal verkeer echt ingang te laten vinden, met investeringen in trein-, tram- , bus- en fietsvervoer. Het is een èn - èn verhaal. En in Antwerpen, en in de rand rond Brussel. Wat is nodig om de mobiliteitsknoop op te lossen? Geld, heel veel geld. En dus hèèl veel politieke wil en moed. Het speelt waarschijnlijk in het nadeel van de Vlaamse Rand dat er niet zo'n grote stad is als Antwerpen, die kan wegen op de besluitvorming in het parlement: Asse, Dilbeek, Halle, Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Zaventem... het zijn sympathieke gemeenten maar ze kunnen moeilijker doorwegen. In de Provincie Vlaams-Brabant zelf is het ook weer een hele klus om iedereen in Leuven ervan te overtuigen dat er meer geld nodig is voor Halle-Vilvoorde.Halle-Vilvoorde, geen centrumstad maar een centrumregio. Waren er geen burgemeesters uit die regio die daarvoor pleitten in de verkiezingstijd? Het loont de moeite om dat idee weer op te diepen. Jammer genoeg staat daarover hoegenaamd niets in het deel van het regeerakkoord waarvoor de minister bevoegd voor de Vlaamse Rand verantwoordelijk is. Het is toevallig dezelfde minister als deze bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken. Ben Weyts uit Beersel. Een Vlaams-Brabander uit Halle - Vilvoorde. Als hij wil waarmaken wat Crevits niet kon doordrukken: een ambitieuze visie mèt een becijferd plan voor de mobiliteit in Halle-Vilvoorde, dan blijkt dat in ieder geval niet uit het regeerakkoord. Ik kijk met spanning uit naar zijn beleidsbrieven en naar de reactie in Brussel op zijn plannen...want als ik me niet vergis ligt de Ring voor een stuk(je) op Brussel territorium. Maar dat is dan weer stof voor een volgend opiniestuk.