In deze bijdrage verdedigen Peter Dedecker en Renate Hufkens de geplande hervormingen op de arbeidsmark waar vandaag onder meer tegen gestaakt wordt. Lees hier waarom Kurt De Loor de stakers wel kan begrijpen.

Amper 16% van de jongeren gelooft dat de politiek in staat is om problemen op te lossen, een historisch dieptepunt. Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Elchardus. Zorgwekkend, vinden ook wij, als prille dertigers in het parlement. Politici mogen niet langer blind zijn voor dat probleem. We moeten bewijzen dat we problemen kunnen oplossen. Dat we het vertrouwen van jongeren waard zijn en hen wel degelijk perspectief kunnen bieden.

Jongeren werden de voorbije decennia dramatisch in de steek gelaten door de politiek. Ze geloven niet meer dat er voor hen nog wat zal overblijven. 'Krijgen wij ooit nog wel een pensioen?' vragen ze zich af. Meer dan de helft van de -30-jarigen doet dan ook aan pensioensparen, een record. De uitspraken van voormalig pensioenminister Michel Daerden, die stelde dat men zonder problemen de pensioenen tot 2015 kon betalen, waren klap op de vuurpijl. 2015, dat is binnen twee weken.

Er liggen kansen voor het oprapen

Vooral lager opgeleide werkloze Franstaligen geloven niet meer in de politiek. Je zou voor minder, als je de torenhoge jongerenwerkloosheid in Brussel en Wallonië ziet: 32,8% in 2013. In Vlaanderen is dat amper de helft, maar nog altijd te veel. Brussel spant de kroon, met een jeugdwerkloosheidsgraad van maar liefst 40%. Er liggen nochtans kansen voor het rapen. Denk maar aan de vele vacatures, ook voor lager geschoolden, en het groeipotentieel bij Brussels Airport. Het Waals en Brussels uitkeringssocialisme, met te weinig aandacht voor schooluitval, taalkennis, activering en begeleiding, biedt deze jongeren geen toekomst. We zullen ons schoolsysteem en onze arbeidsmarkt nauwer op elkaar moeten laten aansluiten, zodat er voor elk jongere opnieuw kansen worden gecreëerd.

Schuldenberg afbouwen

Jongeren perspectief bieden, dat doen we door de economie weer competitief te maken, jobs te creëren en de arbeidsmarkt te hervormen. Jobzekerheid kunnen we niet bieden, maar aan werkzekerheid kunnen we werken. Jongeren zullen zelf hun loopbaan in handen moeten nemen, en wij kunnen ervoor zorgen dat het een gevarieerde, flexibele loopbaan zal zijn, waarbij ze zelf ook de balans tussen werk en leven kunnen bepalen. Perspectief op lange termijn bieden we door nu al ons pensioenstelsel te hervormen en betaalbaar te houden. We moeten garanderen dat de vele jongeren die vandaag bijdragen zelf van het systeem zullen kunnen genieten. Daarom moeten we de immense schuldenberg die generaties politici voor ons achterlieten, nu aanpakken en afbouwen.

Oude dogma's moeten we achterlaten. Zoals het dure 'brugpensioen', dat nooit een pensioen is geweest, maar een vorm van werkloosheid aangevuld met een premie van de werkgever. Dat 55- en 56-jarigen recent nog vrijwillig die 'werkloosheid met werkgeverstoeslag' hebben gevraagd, dat is toch onbegrijpelijk? Dat alle lopende 'brugpensioenen' ons 15 miljard euro kosten, dat krijg je toch niet uitgelegd? Die 15 miljard hadden we misschien beter besteed aan opleidingen en aan de activering van jonge én oudere werkzoekenden.

De stolp van de Wetstraat

We mogen ook niet uitsluitend focussen op gezinnen met kinderen. Onze demografie toont aan dat meer en meer jongeren alleen instaan voor hun huishouden en daarnaast ook nog wat centen willen overhouden voor vakantie en vrije tijd. De politiek lijkt zich van die demografische realiteit nauwelijks bewust. Wij vinden dat deze groep onze aandacht verdient.

We roepen onze oudere collega's graag op de glazen stolp de Wetstraat te verlaten, haar gedateerde regels en gewoontes opzij te zetten en de leefwereld van jongeren te ontdekken. Skypende en whatsappende jongeren, die zich informeren via hun tablets, willen die digitale realiteit ook in hun straat. Een geel papier aanplakken voor een verbouwing volstaat niet meer. Een dossier inkijken tijdens de kantooruren op een dienst die sluit om 4 uur behoort tot een ander tijdperk.

Perspectief

Ooit zei voormalig Volvo-baas Peter Leyman dat hij zijn kinderen aanraadde te verhuizen, omdat dit land voor hem institutioneel aan de grond zat: dat mogen wij nooit aanvaarden. We zetten vandaag de eerste stappen om het vertrouwen van jongeren terug te winnen. We hervormen de pensioenen en houden daarbij rekening met de gestegen levensverwachting. We zetten in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering, investeren in in jobcreatie en verlagen de lasten op arbeid. De politiek kan geen jobs creëren, maar wel het kader en de voorwaarden scheppen waardoor bedrijven dat doen. We moeten bedrijven een perspectief bieden, zodat ook zij jongeren perspectief kunnen bieden. Jongeren hebben daar recht op. Ze hebben recht op een toekomst waarin ook zij het beter zullen hebben dan de vorige generatie. Wij nemen alvast de handschoen op.

(Peter Dedecker en Renate Hufkens zetelen voor N-VA in de Kamer.)