De klimaattop van de Verenigde Naties, de COP26, gaat morgen van start in Glasgow. Verschillende ministers nemen deel, maar ons land zal waarschijnlijk geen intra-Belgisch akkoord kunnen voorstellen over de verdeling van de inspanningen die nodig zijn om de doelstellingen rond de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken. De ogen zijn gericht op de Vlaamse regering, die gisteren al een overleg had over het klimaatbeleid en morgen opnieuw samenkomt. Een oppositiepartij riep premier Alexander De Croo (Open Vld) in het parlement op om het voortouw te nemen. "Als we dat zouden kunnen, hadden we dat allang gedaan", aldus Khattabi kort voor ze in het station Brussel-Zuid op de Klimaattrein stapte richting Schotland. De Belgische structuur laat dat echter niet toe. Kan er in de komende dagen toch nog een akkoord gesloten worden? "Mijn collega Philippe Henry (Waalse minister) probeert de standpunten met elkaar te verzoenen, maar mevrouw Demir (Vlaamse minister) zit rond de onderhandelingstafel zonder mandaat van haar regering. Hoewel het belangrijk is dat België een nationaal akkoord bereikt, verkies ik een ambitieus akkoord na de COP boven een zwakke deal voor de COP", aldus Khattabi nog. Ze vindt dat de federale regering haar deel heeft gedaan en dat ook de Brusselse en Waalse regeringen hun best hebben gedaan. De federale regering klopte op 8 oktober de ambities voor de federale klimaatpolitiek voor de periode 2021-2030 af. Concreet wil het federale niveau de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terugdringen in vergelijking met referentiejaar 1990. Naast de maatregelen die het federale luik van het Energie- en Klimaatplan uitvoeren - goed voor een vermindering van 208 miljoen ton - werden bijkomend nieuwe maatregelen genomen voor nog eens 25 miljoen ton. Die nieuwe of versterkte beleidslijnen en maatregelen slaan onder meer op de vergroening van de fiscaliteit (waaronder de hervorming van de fiscale regeling voor bedrijfswagens), de klimaatbonus, transport, gebouwen en de productnormen. (Belga)

De klimaattop van de Verenigde Naties, de COP26, gaat morgen van start in Glasgow. Verschillende ministers nemen deel, maar ons land zal waarschijnlijk geen intra-Belgisch akkoord kunnen voorstellen over de verdeling van de inspanningen die nodig zijn om de doelstellingen rond de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken. De ogen zijn gericht op de Vlaamse regering, die gisteren al een overleg had over het klimaatbeleid en morgen opnieuw samenkomt. Een oppositiepartij riep premier Alexander De Croo (Open Vld) in het parlement op om het voortouw te nemen. "Als we dat zouden kunnen, hadden we dat allang gedaan", aldus Khattabi kort voor ze in het station Brussel-Zuid op de Klimaattrein stapte richting Schotland. De Belgische structuur laat dat echter niet toe. Kan er in de komende dagen toch nog een akkoord gesloten worden? "Mijn collega Philippe Henry (Waalse minister) probeert de standpunten met elkaar te verzoenen, maar mevrouw Demir (Vlaamse minister) zit rond de onderhandelingstafel zonder mandaat van haar regering. Hoewel het belangrijk is dat België een nationaal akkoord bereikt, verkies ik een ambitieus akkoord na de COP boven een zwakke deal voor de COP", aldus Khattabi nog. Ze vindt dat de federale regering haar deel heeft gedaan en dat ook de Brusselse en Waalse regeringen hun best hebben gedaan. De federale regering klopte op 8 oktober de ambities voor de federale klimaatpolitiek voor de periode 2021-2030 af. Concreet wil het federale niveau de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terugdringen in vergelijking met referentiejaar 1990. Naast de maatregelen die het federale luik van het Energie- en Klimaatplan uitvoeren - goed voor een vermindering van 208 miljoen ton - werden bijkomend nieuwe maatregelen genomen voor nog eens 25 miljoen ton. Die nieuwe of versterkte beleidslijnen en maatregelen slaan onder meer op de vergroening van de fiscaliteit (waaronder de hervorming van de fiscale regeling voor bedrijfswagens), de klimaatbonus, transport, gebouwen en de productnormen. (Belga)