Er werd tijdens 'We Are Molenbeek' rond twee grote thema's gedebatteerd en gebrainstormd: hoe de radicalisering van jongeren in Molenbeek tegengaan? En wat kan het gemeentebestuur zelf ondernemen om het samenleven in Molenbeek te verbeteren? Op het eerste punt kwam vooral onderwijs naar voren als een aandachtspunt. Er moet een vorming komen die gemengder, concreter, maar ook lokaal en participatief is voor de jongeren. Daarnaast moet er een einde komen aan de zogenaamde ghettoscholen. Net zoals er enkel nog erkende moskeeën mogen zijn. "Het klopt dat we in Molenbeek weinig erkende moskeeën hebben, slechts vijf. Het moeten open moskeeën worden die zich toespitsen op de hele wijk", aldus Schepmans. "Op gebied van onderwijs kunnen we dan weer zorgen voor leerkrachten die een betere voeling hebben met de probleemwijken." De gemeente Molenbeek zelf heeft ook nog werkpunten, vonden de deelnemers aan de debatdag. Zo kan de communicatie rond evenementen beter, moeten er meer ontmoetingsplekken en evenementen over de verschillende wijken heen georganiseerd worden en willen de inwoners graag dat er meer sociaaleconomische projecten opgezet worden. Die moeten niet enkel verbinden, maar ook voor werk zorgen. (Belga)

Er werd tijdens 'We Are Molenbeek' rond twee grote thema's gedebatteerd en gebrainstormd: hoe de radicalisering van jongeren in Molenbeek tegengaan? En wat kan het gemeentebestuur zelf ondernemen om het samenleven in Molenbeek te verbeteren? Op het eerste punt kwam vooral onderwijs naar voren als een aandachtspunt. Er moet een vorming komen die gemengder, concreter, maar ook lokaal en participatief is voor de jongeren. Daarnaast moet er een einde komen aan de zogenaamde ghettoscholen. Net zoals er enkel nog erkende moskeeën mogen zijn. "Het klopt dat we in Molenbeek weinig erkende moskeeën hebben, slechts vijf. Het moeten open moskeeën worden die zich toespitsen op de hele wijk", aldus Schepmans. "Op gebied van onderwijs kunnen we dan weer zorgen voor leerkrachten die een betere voeling hebben met de probleemwijken." De gemeente Molenbeek zelf heeft ook nog werkpunten, vonden de deelnemers aan de debatdag. Zo kan de communicatie rond evenementen beter, moeten er meer ontmoetingsplekken en evenementen over de verschillende wijken heen georganiseerd worden en willen de inwoners graag dat er meer sociaaleconomische projecten opgezet worden. Die moeten niet enkel verbinden, maar ook voor werk zorgen. (Belga)