Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) heeft aan de ontslagnemende regering een aantal voorstellen gedaan om de asielprocedure in te korten.

Wathelet wil volgens La Libre Belgique onder meer de misbruiken bij de beroepsprocedure aanpakken. Zo wil hij het aantal motiveringen bij negatieve adviezen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beperken.

Ook wil de staatssecretaris een aantal tegensprekelijke debatten bij de Raad schrappen, zeker in dossiers die zeer duidelijk wel of niet gefundeerd zijn.

Voorts pleit Wathelet voor boetes voor degenen die misbruik maken van de beroepsprocedure. De staatssecretaris wil ook een duidelijker procedure bij medische regularisaties om misbruik te voorkomen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) heeft aan de ontslagnemende regering een aantal voorstellen gedaan om de asielprocedure in te korten.Wathelet wil volgens La Libre Belgique onder meer de misbruiken bij de beroepsprocedure aanpakken. Zo wil hij het aantal motiveringen bij negatieve adviezen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beperken.Ook wil de staatssecretaris een aantal tegensprekelijke debatten bij de Raad schrappen, zeker in dossiers die zeer duidelijk wel of niet gefundeerd zijn. Voorts pleit Wathelet voor boetes voor degenen die misbruik maken van de beroepsprocedure. De staatssecretaris wil ook een duidelijker procedure bij medische regularisaties om misbruik te voorkomen.