Het project is een uitvloeisel van het strategisch beleidsplan voor dit Kanaal uit 2003. Een van de aanbevelingen in dat plan betreft de verdere uitbouw van de recreatieve invulling van het kanaal. Ondertussen werden in die zin al initiatieven genomen zoals verbetering van de jaagpaden en op- en afstapplaatsen voor toeristische passagiersschepen aan de Suikerkaai in Hallen. De vzw Kanaaltochten Brabant biedt momenteel in deze omgeving gegidste rondvaarten aan. In samenspraak met de gemeente Beersel werkte Waterwegen en Zeekanaal plannen uit voor de aanleg van een jachthaven voor particuliere pleziervaart in Lot. Deze zal aanmeergelegenheid bieden aan een tiental plezierboten en kleine zeilschepen en beheerd worden op basis van een concessieovereenkomst door een derde partij. Verder wordt ook de nodige infrastructuur voorzien voor het te water laten van kano's. (Belga)

Het project is een uitvloeisel van het strategisch beleidsplan voor dit Kanaal uit 2003. Een van de aanbevelingen in dat plan betreft de verdere uitbouw van de recreatieve invulling van het kanaal. Ondertussen werden in die zin al initiatieven genomen zoals verbetering van de jaagpaden en op- en afstapplaatsen voor toeristische passagiersschepen aan de Suikerkaai in Hallen. De vzw Kanaaltochten Brabant biedt momenteel in deze omgeving gegidste rondvaarten aan. In samenspraak met de gemeente Beersel werkte Waterwegen en Zeekanaal plannen uit voor de aanleg van een jachthaven voor particuliere pleziervaart in Lot. Deze zal aanmeergelegenheid bieden aan een tiental plezierboten en kleine zeilschepen en beheerd worden op basis van een concessieovereenkomst door een derde partij. Verder wordt ook de nodige infrastructuur voorzien voor het te water laten van kano's. (Belga)