Uit een enquête van Voka bij 268 Vlaamse waterintensieve bedrijven, die water als grondstof of voor koeling en reiniging gebruiken, blijkt dat ongeveer 70 procent beducht is voor watertekorten. Tegelijk blijken ze niet klaar om waterschaarste op te vangen. Amper 1 op de 10 bedrijven gaf aan een noodplan klaar te hebben als de kraan dichtgaat.
...

Uit een enquête van Voka bij 268 Vlaamse waterintensieve bedrijven, die water als grondstof of voor koeling en reiniging gebruiken, blijkt dat ongeveer 70 procent beducht is voor watertekorten. Tegelijk blijken ze niet klaar om waterschaarste op te vangen. Amper 1 op de 10 bedrijven gaf aan een noodplan klaar te hebben als de kraan dichtgaat. 'Als we deze zomer opnieuw een periode van uitzonderlijke droogte krijgen, dreigt de Vlaamse industrie economische schade op te lopen', zegt Ellen Vanassche, die de milieudossiers opvolgt bij de werkgeversorganisatie. Het blijkt ook moeilijk om op korte termijn preventieve maatregelen te nemen om het waterverbruik terug te dringen. 'Daarvoor zou je een gedeeltelijke productiestop moeten invoeren, en dat is voor de meeste bedrijven gewoon geen optie. Deze zomer komt sowieso te vroeg.' De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) begint deze zomer met de gesprekken om een zogenoemd afwegingskader te ontwerpen. Dat moet dienen als noodplan, waarbij in periodes van sterke droogte de watervoorziening wordt afgesneden. 'Dat wordt een enorm moeilijke oefening', erkent VMM-woordvoerder Katrien Smet. Moet het water in tijden van schaarste gereserveerd worden voor burgergebruik of krijgen landbouw, natuur of bedrijven de prioriteit? Bij Voka vrezen ze dat de bedrijfswereld het grootste slachtoffer zal worden. In haar rapport benadrukt de werkgeversorganisatie ook fijntjes dat liefst 22 procent van de Vlaamse jobs afhangt van de meest waterintensieve bedrijven. Ellen Vanassche: 'In het voorlopige afschakelplan komen de bedrijven er slecht uit.' Voka benadrukt dat de bedrijven al een inspanning hebben gedaan. Van 2000 tot 2016 reduceerde de industrie haar waterverbruik met 176 miljoen kubieke meter. Ter vergelijking: in totaal zuivert Aquafin jaarlijks ongeveer 1 miljard kubieke meter aan afvalwater. 'Bedrijven willen maatregelen nemen om minder water te verbruiken', benadrukt Vanassche. 'Maar vandaag bemoeilijken verschillende wettelijke hinderpalen dat. En de impact van de droogte verschilt ook van regio tot regio, maar het is voor bedrijven bijna onmogelijk om aan specifieke informatie te komen. Dat is echt een gemiste kans.'