Er is volgens de minister wel verbetering op komst. "De recente vispassage aan de stuw van Kerkhove en het wegwerken van het vismigratieknelpunt aan het sluizencomplex van Merelbeke zullen een positieve impact hebben op de biologische waterkwaliteit van de Boven-Schelde. Ook voor de Beneden-Schelde wordt nog een verbetering verwacht, onder meer door de realisatie van nieuwe overstromingsgebieden die in het kader van het Sigmaplan worden aangelegd", aldus Demir.

Een verdere verbetering van de Boven-Schelde is vooral afhankelijk van inspanningen in de stroomgebieden van een aantal zijwaterlopen en in de bovenstroomse gebieden in Frankrijk en Wallonië.

De waterkwaliteit van de Beneden-Schelde is afhankelijk van de inspanningen die geleverd worden in het Beneden-Scheldebekken en in alle andere bekkens waarvan het water naar deze waterloop afstroomt.

Een goede watertoestand zal volgens Demir pas na 2027 bereikt kunnen worden.

Er is volgens de minister wel verbetering op komst. "De recente vispassage aan de stuw van Kerkhove en het wegwerken van het vismigratieknelpunt aan het sluizencomplex van Merelbeke zullen een positieve impact hebben op de biologische waterkwaliteit van de Boven-Schelde. Ook voor de Beneden-Schelde wordt nog een verbetering verwacht, onder meer door de realisatie van nieuwe overstromingsgebieden die in het kader van het Sigmaplan worden aangelegd", aldus Demir. Een verdere verbetering van de Boven-Schelde is vooral afhankelijk van inspanningen in de stroomgebieden van een aantal zijwaterlopen en in de bovenstroomse gebieden in Frankrijk en Wallonië. De waterkwaliteit van de Beneden-Schelde is afhankelijk van de inspanningen die geleverd worden in het Beneden-Scheldebekken en in alle andere bekkens waarvan het water naar deze waterloop afstroomt. Een goede watertoestand zal volgens Demir pas na 2027 bereikt kunnen worden.