Met de drinkwaterfonteintjes wil de Watergroep de waarborgen die destijds gevraagd werden voor de aansluiting op het drinkwaternet terug naar de gebruiker laten vloeien. Vorig jaar bleek dat het bedrijf nog meer dan 3,6 miljoen euro moest terugbetalen aan waarborgen. Die werd immers begin de jaren 90 geschrapt, maar niet automatisch terugbetaald. Na een oproep kwam de teller uiteindelijk maar op zowat 20.000 euro terugbetaald. Als tegemoetkoming zal de Watergroep dus drinkwaterfonteintjes installeren in de 180 gemeenten. "We gaan in totaal zeker aan 500 fonteintjes geraken", zei directeur-generaal Hans Goossens. Momenteel loopt de aanbesteding en de uitrol moet in 2020 rond zijn. Er loopt ook een bevraging van de gemeenten waar de fonteintjes moeten komen. Via een app zal men ze kunnen lokaliseren. De Watergroep zag in 2017 de omzet stijgen van 567 naar 614 miljoen euro. De winst kwam uit op 31,7 miljoen euro. Naast de grotere afzet van drinkwater zorgden ook de nieuwe tarieven voor meer inkomsten. In 2017 ging het nieuwe tariefplan tot 2022 van start. De tarieven liggen in deze periode vast, al worden ze jaarlijks wel geïndexeerd. Tot slot nog dit: samen met Aquafin liet het waterbedrijf bij wijze van promotie 'Rond'O' brouwen, een biertje op basis van gezuiverd afvalwater. (Belga)

Met de drinkwaterfonteintjes wil de Watergroep de waarborgen die destijds gevraagd werden voor de aansluiting op het drinkwaternet terug naar de gebruiker laten vloeien. Vorig jaar bleek dat het bedrijf nog meer dan 3,6 miljoen euro moest terugbetalen aan waarborgen. Die werd immers begin de jaren 90 geschrapt, maar niet automatisch terugbetaald. Na een oproep kwam de teller uiteindelijk maar op zowat 20.000 euro terugbetaald. Als tegemoetkoming zal de Watergroep dus drinkwaterfonteintjes installeren in de 180 gemeenten. "We gaan in totaal zeker aan 500 fonteintjes geraken", zei directeur-generaal Hans Goossens. Momenteel loopt de aanbesteding en de uitrol moet in 2020 rond zijn. Er loopt ook een bevraging van de gemeenten waar de fonteintjes moeten komen. Via een app zal men ze kunnen lokaliseren. De Watergroep zag in 2017 de omzet stijgen van 567 naar 614 miljoen euro. De winst kwam uit op 31,7 miljoen euro. Naast de grotere afzet van drinkwater zorgden ook de nieuwe tarieven voor meer inkomsten. In 2017 ging het nieuwe tariefplan tot 2022 van start. De tarieven liggen in deze periode vast, al worden ze jaarlijks wel geïndexeerd. Tot slot nog dit: samen met Aquafin liet het waterbedrijf bij wijze van promotie 'Rond'O' brouwen, een biertje op basis van gezuiverd afvalwater. (Belga)