Lees ook:

- 'Verkeersslachtoffers, de collateral damage van ons autoafhankelijk mobiliteitssysteem'

- 'Meer veiligheidsvoorzieningen leiden niet automatisch tot meer verkeersveiligheid. De chauffeur moet mee-evolueren'