DNA-onderzoek wijst uit dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is. De rechtbank zal koning Albert nu erkennen als haar juridische vader. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Is Delphine Boël voortaan 'prinses' Delphine?

Daar bestaat al meteen verwarring over, want een Koninklijk Besluit uit 2015 is voor interpretatie vatbaar. In 2015 werd immers bepaald dat enkel de kinderen en de kleinkinderen van de huidige koning (dus, koning Filip) en de kinderen en de kleinkinderen van de kroonprinses die titel van prins en prinses nog mogen dragen. Volgens professor Mark van den Wijngaert krijgt Boël daarom de titel van prinses niet. Bovendien zou het 'eigenaardig zijn dat een buitenechtelijk kind de titel zou krijgen. Het is nog nooit gebeurd', zegt van den Wijngaert. 'Van verzoening zal geen sprake meer zijn. Ze zal nooit opgenomen worden in de koninklijke familie.'

Maar volgens hoogleraar familierecht Frederik Swennen (UA) is het KB klaar en duidelijk. Artikel 2 van het KB zegt dat als overgangsmaatregel 'nakomelingen (kinderen en kleinkinderen) in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II' hun titel mogen behouden. In zijn abstractie bepaalt dat artikel dus ook dat die titel toekomt aan Delphine Boël. En als zij de titel krijgt, dan mogen ook haar kinderen die titel dragen.

Juridisch zou Delphine Boël dus de titel voor haar en voor haar kinderen kunnen claimen, maar ze heeft al laten weten dat een prinsessentitel of eender welke andere titel voor haar niet van belang zijn. Ze wilde met dit proces vooral niet langer een paria in de maatschappij zijn, waarbij ze zowel op emotioneel als op sociaal vlak werd uitgesloten.

Wordt ze ooit koningin?

Ondanks het feit dat de Salische wet is afgeschaft en vrouwen dus aanspraak maken op de troon, kan Delphine geen koningin van België worden. Volgens Van den Wijngaert zal ze nooit aanspraak kunnen maken op de troon: 'De grondwet is enkele jaren geleden aangepast, zodat enkel de afstammelingen van koning Albert II en koningin Paola in rechte lijn in aanmerking komen voor de troonopvolging. Delphine Boël is geen dochter van koningin Paola, dus ze valt af.'

Is Delphine een erfgenaam van de koning?

Als officieel kind van koning Albert maakt Delphine Boël net als de andere kinderen wettelijk aanspraak op hetzelfde deel van de erfenis als de andere kinderen. Aangezien de helft van het nalatenschap van koning Albert wettelijk onder vier kinderen verdeeld wordt, maakt Delphine dus aanspraak op een achtste deel van de erfenis. Toch heeft Boël altijd gezegd dat het haar niet te doen was om het geld, maar om de morele erkenning. Als het haar wel om het geld te doen was, was ze wellicht nooit deze rechtszaak begonnen en kind van Jacques Boël gebleven, die tot een van de rijkste families van België behoort. Of ze na het overlijden van Albert effectief een even groot deel zal krijgen als koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid, is volgens Mark van den Wijngaert een andere vraag. 'Koning Albert II kan haar voor een deel onterven als hij dat wil.' Dan zou ze enkel nog het deel van de erfenis kunnen krijgen waarvoor je niet kan onterfd worden.

Krijgt ze nu een dotatie?

Ook een dotatie zit er niet in. 'Daarvoor moet je als lid van de koninklijke familie bepaalde taken op je nemen, zoals de economische missies van prinses Astrid bijvoorbeeld', meent Van den Wijngaert. 'De kans is klein dat aan Delphine Boël gevraagd zal worden om iets in die aard te doen.'

Wordt Delphine Boël nu Delphine 'Van Saksen-Coburg' of Delphine 'Van België'?

Voor Delphine maakte het hele proces deel uit van een zoektocht naar haar identiteit. En wat maakt er meer dan eender wat deel uit van je identiteit? De familienaam. In principe kan ze kiezen voor 'Van België', maar volgens koningshuiskenner Mario Danneels, die in 1999 in zijn boek het bestaan van Delphine onthulde, gaat haar voorkeur uit naar 'Van Saksen-Coburg', zegt hij in De Morgen. Delphine zou ook de naam Boël kunnen behouden.

DNA-onderzoek wijst uit dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is. De rechtbank zal koning Albert nu erkennen als haar juridische vader. En dat heeft zo zijn gevolgen. Daar bestaat al meteen verwarring over, want een Koninklijk Besluit uit 2015 is voor interpretatie vatbaar. In 2015 werd immers bepaald dat enkel de kinderen en de kleinkinderen van de huidige koning (dus, koning Filip) en de kinderen en de kleinkinderen van de kroonprinses die titel van prins en prinses nog mogen dragen. Volgens professor Mark van den Wijngaert krijgt Boël daarom de titel van prinses niet. Bovendien zou het 'eigenaardig zijn dat een buitenechtelijk kind de titel zou krijgen. Het is nog nooit gebeurd', zegt van den Wijngaert. 'Van verzoening zal geen sprake meer zijn. Ze zal nooit opgenomen worden in de koninklijke familie.'Maar volgens hoogleraar familierecht Frederik Swennen (UA) is het KB klaar en duidelijk. Artikel 2 van het KB zegt dat als overgangsmaatregel 'nakomelingen (kinderen en kleinkinderen) in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II' hun titel mogen behouden. In zijn abstractie bepaalt dat artikel dus ook dat die titel toekomt aan Delphine Boël. En als zij de titel krijgt, dan mogen ook haar kinderen die titel dragen. Juridisch zou Delphine Boël dus de titel voor haar en voor haar kinderen kunnen claimen, maar ze heeft al laten weten dat een prinsessentitel of eender welke andere titel voor haar niet van belang zijn. Ze wilde met dit proces vooral niet langer een paria in de maatschappij zijn, waarbij ze zowel op emotioneel als op sociaal vlak werd uitgesloten. Ondanks het feit dat de Salische wet is afgeschaft en vrouwen dus aanspraak maken op de troon, kan Delphine geen koningin van België worden. Volgens Van den Wijngaert zal ze nooit aanspraak kunnen maken op de troon: 'De grondwet is enkele jaren geleden aangepast, zodat enkel de afstammelingen van koning Albert II en koningin Paola in rechte lijn in aanmerking komen voor de troonopvolging. Delphine Boël is geen dochter van koningin Paola, dus ze valt af.'Als officieel kind van koning Albert maakt Delphine Boël net als de andere kinderen wettelijk aanspraak op hetzelfde deel van de erfenis als de andere kinderen. Aangezien de helft van het nalatenschap van koning Albert wettelijk onder vier kinderen verdeeld wordt, maakt Delphine dus aanspraak op een achtste deel van de erfenis. Toch heeft Boël altijd gezegd dat het haar niet te doen was om het geld, maar om de morele erkenning. Als het haar wel om het geld te doen was, was ze wellicht nooit deze rechtszaak begonnen en kind van Jacques Boël gebleven, die tot een van de rijkste families van België behoort. Of ze na het overlijden van Albert effectief een even groot deel zal krijgen als koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid, is volgens Mark van den Wijngaert een andere vraag. 'Koning Albert II kan haar voor een deel onterven als hij dat wil.' Dan zou ze enkel nog het deel van de erfenis kunnen krijgen waarvoor je niet kan onterfd worden.Ook een dotatie zit er niet in. 'Daarvoor moet je als lid van de koninklijke familie bepaalde taken op je nemen, zoals de economische missies van prinses Astrid bijvoorbeeld', meent Van den Wijngaert. 'De kans is klein dat aan Delphine Boël gevraagd zal worden om iets in die aard te doen.'Voor Delphine maakte het hele proces deel uit van een zoektocht naar haar identiteit. En wat maakt er meer dan eender wat deel uit van je identiteit? De familienaam. In principe kan ze kiezen voor 'Van België', maar volgens koningshuiskenner Mario Danneels, die in 1999 in zijn boek het bestaan van Delphine onthulde, gaat haar voorkeur uit naar 'Van Saksen-Coburg', zegt hij in De Morgen. Delphine zou ook de naam Boël kunnen behouden.