Geachte koning,

Eerste minister,

Ministers van volksgezondheid,

Beste bevolking,

Ik schrijf jullie deze brief om mijn bezorgdheid te uiten ten opzichte van bewoners van woonzorgcentra. De mensen die daar wonen, uw moeder of vader, grootmoeder of grootvader, mensen van wie we houden, die heel hun leven hard gewerkt hebben om voor ons de wereld tot een betere, gezondere plek te maken, die ervoor gezorgd hebben dat onze levenskwaliteit enorm gestegen is, deze mensen zijn in gevaar. In enorm gevaar.

Ze wonen dicht bij elkaar, worden verzorgd door personeel dat zijn uiterste best doet, maar dat al in normale tijden een enorme inspanning moet doen om iedereen de zorg te geven die ze verdienen. Dit personeel krijgt daar nu nog een enorme extra werkdruk bovenop. En voor het medische aspect en voor de begeleiding van stervenden zijn ze vaak niet geschoold. Wat van hen gevraagd wordt is bijna onmenselijk.

Wat van onze woonzorgcentra gevraagd wordt, is bijna onmenselijk.

Er wordt ook gevraagd deze bewoners niet te snel naar het ziekenhuis door te sturen. Plaats op intensieve zorgen zal er waarschijnlijk niet zijn, wat begrijpelijk is. Maar we moeten heel voorzichtig zijn dat we niet te ver de andere kant opgaan. Deze mensen, deze mensen die we graag zien, die voor ons gezorgd hebben toen we klein waren, die van ons houden, we mogen hen niet in de steek laten. We zijn het hen verschuldigd om hen met menselijkheid te behandelen, en zo goed mogelijk te verzorgen. We kunnen veel doen vooraleer intensieve zorgen nodig zijn.

Ten eerste ervoor zorgen dat de ouderen niet besmet worden door het personeel en dit daartoe de middelen geven: maskers, beschermingsmateriaal, ontsmetting, opleiding. Ten tweede ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk door een arts of verpleegkundige worden onderzocht, natuurlijk met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Vervolgens moet er ten allen tijde zuurstof kunnen worden toegediend. Bovendien moeten ze in het ziekenhuis worden opgevangen om daar verzorgd te kunnen worden. Indien de patiënt niet wenst opgenomen te worden, moet hij alle mogelijke zorgen krijgen in het woonzorgcentrum.

We kunnen een task force van artsen en verpleegkundigen vormen om langs te gaan daar waar het nodig is, alsook om personeel op te leiden. Ik pleit er ook voor om symptomatische patiënten in woonzorgcentra sneller te testen op Covid-19 om verdere besmetting te vermijden. Alleen sterven terwijl je steeds minder goed kan ademen, het gevoel te hebben te stikken is een van de gruwelijkste manieren van sterven.

Het is onze burgerlijke plicht om deze bevolkingsgroep veilig te houden en om goed voor hen te zorgen.

Wij, de bevolking van België, rekenen op u.

Dr. Iris Van Nespen

Spoedarts

Geachte koning,Eerste minister, Ministers van volksgezondheid, Beste bevolking, Ik schrijf jullie deze brief om mijn bezorgdheid te uiten ten opzichte van bewoners van woonzorgcentra. De mensen die daar wonen, uw moeder of vader, grootmoeder of grootvader, mensen van wie we houden, die heel hun leven hard gewerkt hebben om voor ons de wereld tot een betere, gezondere plek te maken, die ervoor gezorgd hebben dat onze levenskwaliteit enorm gestegen is, deze mensen zijn in gevaar. In enorm gevaar. Ze wonen dicht bij elkaar, worden verzorgd door personeel dat zijn uiterste best doet, maar dat al in normale tijden een enorme inspanning moet doen om iedereen de zorg te geven die ze verdienen. Dit personeel krijgt daar nu nog een enorme extra werkdruk bovenop. En voor het medische aspect en voor de begeleiding van stervenden zijn ze vaak niet geschoold. Wat van hen gevraagd wordt is bijna onmenselijk.Er wordt ook gevraagd deze bewoners niet te snel naar het ziekenhuis door te sturen. Plaats op intensieve zorgen zal er waarschijnlijk niet zijn, wat begrijpelijk is. Maar we moeten heel voorzichtig zijn dat we niet te ver de andere kant opgaan. Deze mensen, deze mensen die we graag zien, die voor ons gezorgd hebben toen we klein waren, die van ons houden, we mogen hen niet in de steek laten. We zijn het hen verschuldigd om hen met menselijkheid te behandelen, en zo goed mogelijk te verzorgen. We kunnen veel doen vooraleer intensieve zorgen nodig zijn.Ten eerste ervoor zorgen dat de ouderen niet besmet worden door het personeel en dit daartoe de middelen geven: maskers, beschermingsmateriaal, ontsmetting, opleiding. Ten tweede ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk door een arts of verpleegkundige worden onderzocht, natuurlijk met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Vervolgens moet er ten allen tijde zuurstof kunnen worden toegediend. Bovendien moeten ze in het ziekenhuis worden opgevangen om daar verzorgd te kunnen worden. Indien de patiënt niet wenst opgenomen te worden, moet hij alle mogelijke zorgen krijgen in het woonzorgcentrum.We kunnen een task force van artsen en verpleegkundigen vormen om langs te gaan daar waar het nodig is, alsook om personeel op te leiden. Ik pleit er ook voor om symptomatische patiënten in woonzorgcentra sneller te testen op Covid-19 om verdere besmetting te vermijden. Alleen sterven terwijl je steeds minder goed kan ademen, het gevoel te hebben te stikken is een van de gruwelijkste manieren van sterven. Het is onze burgerlijke plicht om deze bevolkingsgroep veilig te houden en om goed voor hen te zorgen. Wij, de bevolking van België, rekenen op u.Dr. Iris Van NespenSpoedarts