Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vroeg zeven jaar geleden al aan Vlaamse kerkbesturen hoe het gesteld was met de brandveiligheid. Amper 30% van de 1786 bevraagde kerkbesturen gaf aan over een branddetectiesysteem te beschikken. 70% van de Vlaamse kerken en kathedralen had dus geen systeem om een brand mee te detecteren, ook al werd zo'n installatie toen nog voor 80% terugbetaald via het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.
...