Ook op andere plaatsen (scholen, gevangenissen, havens, administraties ...) kan er hinder zijn, al is het in de meeste gevallen nog niet duidelijk hoe zwaar die zal zijn.

Openbaar vervoer

Bij spoorwegmaatschappij NMBS riep de socialistische spoorbond op tot een 24 urenstaking vanaf maandag om 22.00 uur. 'Er is risico op zwaar verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, en dat vanaf maandag 26 februari (vanaf 22 uur) tot dinsdag 27 februari (tot 22 uur)', waarschuwt de NMBS vrijdag.

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt al voor mogelijk sterke hinder. Ze vraagt reizigers om de nodige voorzorgen te nemen en, indien nodig, alternatieve vervoermiddelen te zoeken. Het openbaar vervoer is traditioneel het sterkst getroffen door zo'n stakingsdag.

Bij De Lijn lijkt het er echter op dat de hinder in het algemeen zou moeten meevallen, zegt woordvoerster Astrid Hulhoven vrijdag. Maar in Antwerpen en Gent zou de dienstregeling mogelijk wel zwaarder verstoord kunnen zijn, voegt ze toe.

Scholen

Ook in scholen en crèches, aan de loketten van gemeentehuizen, in de gevangenissen of nog in de havens kan er hinder zijn. Voorts kan de afvalophaling verstoord zijn, of het lokale containerpark gesloten.

Bij Kind en Gezin luidt het vrijdag dat een aantal gemeentebesturen heeft laten weten dat hun buitenschoolse opvang en groepsopvang dinsdag gesloten zullen zijn. De organisatie gaat ervan uit dat ouders normaal gezien op tijd worden ingelicht, zodat ze zich kunnen organiseren.

De koepel van het katholiek onderwijs zegt vrijdag nog geen signalen te hebben gekregen van ernstige hinder. In de meeste katholieke scholen zouden de lessen dus vrij normaal moeten verlopen. Het gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft vrijdag geen zicht op de te verwachten hinder. Die zal pas dinsdag duidelijk worden.

Bij bpost verwacht men voorlopig niet al te veel hinder. De krant zou in de bus moeten vallen en ook de postbedeling zou geen al te grote hinder moeten ondervinden, luidt het daar.

Zware beroepen

De regering werkt aan een definiëring van een zwaar beroep. Wie zo'n zwaar beroep uitoefent, zal aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen of vroeger met pensioen kunnen gaan. Er is sprake van vier criteria: fysiek zwaar werk (bijvoorbeeld lasten tillen), een belastende werkorganisatie (ploegen-, nachtwerk), een verhoogd veiligheidsrisico, en mentale en emotionele belasting. Dat laatste alleen zou evenwel niet voldoende zijn om aanspraak te kunnen maken op de erkenning van zwaar beroep.

Volgens ACOD-vicevoorzitterChris Reniersworden de plannen van pensioenministerDaniel Bacquelaine(MR) door de regering verkocht als een modernisering, maar gaat het om een besparingsoperatie op de kap van de ambtenaren. 'De werknemers uit de openbare sector zullen voordelen verliezen. Ze zullen meer moeten werken voor minder pensioen. Dit is een pure besparingsoperatie van 2 miljard euro. Sorry, maar zo modern ben ik niet', aldus Reniers.

Ook het feit dat stress alleen niet zal volstaan als criterium voor een zwaar beroep, ziet de vakbond niet zitten. 'Een aantal beroepen zal zo worden getroffen. Dat is het geval voor het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld de zorg of het gevangenispersoneel. Dit is een regelrechte schande.'

Reactie Bacquelaine

Minister Bacquelaine beschouwt de oproep van het ACOD als 'louter politiek'. Het valt immers niet op een andere manier te verklaren, aldus de minister, dat de socialistische vakbond zich verzet 'tegen een hervorming die de zwaarte van sommige beroepen zal erkennen en die, dankzij deze erkenning, aan de betrokken werkenden bijkomende pensioenrechten zal toekennen'.

Nog volgens de minister gaat het - in tegenstelling tot wat het ACOD beweert - niet om een besparing maar brengt de hervorming extra kosten mee. Ook wordt een uitbreiding van de erkenning van zware beroepen naar contractuelen bij de overheid bekeken. De minister weerlegt tevens een impact op de gelijkgestelde periodes.

Bacquelaine wijst er nog op dat de teksten nog niet definitief zijn en er nog sociaal overleg volgt.

Ook op andere plaatsen (scholen, gevangenissen, havens, administraties ...) kan er hinder zijn, al is het in de meeste gevallen nog niet duidelijk hoe zwaar die zal zijn. Bij spoorwegmaatschappij NMBS riep de socialistische spoorbond op tot een 24 urenstaking vanaf maandag om 22.00 uur. 'Er is risico op zwaar verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, en dat vanaf maandag 26 februari (vanaf 22 uur) tot dinsdag 27 februari (tot 22 uur)', waarschuwt de NMBS vrijdag. Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt al voor mogelijk sterke hinder. Ze vraagt reizigers om de nodige voorzorgen te nemen en, indien nodig, alternatieve vervoermiddelen te zoeken. Het openbaar vervoer is traditioneel het sterkst getroffen door zo'n stakingsdag. Bij De Lijn lijkt het er echter op dat de hinder in het algemeen zou moeten meevallen, zegt woordvoerster Astrid Hulhoven vrijdag. Maar in Antwerpen en Gent zou de dienstregeling mogelijk wel zwaarder verstoord kunnen zijn, voegt ze toe.Ook in scholen en crèches, aan de loketten van gemeentehuizen, in de gevangenissen of nog in de havens kan er hinder zijn. Voorts kan de afvalophaling verstoord zijn, of het lokale containerpark gesloten. Bij Kind en Gezin luidt het vrijdag dat een aantal gemeentebesturen heeft laten weten dat hun buitenschoolse opvang en groepsopvang dinsdag gesloten zullen zijn. De organisatie gaat ervan uit dat ouders normaal gezien op tijd worden ingelicht, zodat ze zich kunnen organiseren. De koepel van het katholiek onderwijs zegt vrijdag nog geen signalen te hebben gekregen van ernstige hinder. In de meeste katholieke scholen zouden de lessen dus vrij normaal moeten verlopen. Het gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft vrijdag geen zicht op de te verwachten hinder. Die zal pas dinsdag duidelijk worden. Bij bpost verwacht men voorlopig niet al te veel hinder. De krant zou in de bus moeten vallen en ook de postbedeling zou geen al te grote hinder moeten ondervinden, luidt het daar.De regering werkt aan een definiëring van een zwaar beroep. Wie zo'n zwaar beroep uitoefent, zal aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen of vroeger met pensioen kunnen gaan. Er is sprake van vier criteria: fysiek zwaar werk (bijvoorbeeld lasten tillen), een belastende werkorganisatie (ploegen-, nachtwerk), een verhoogd veiligheidsrisico, en mentale en emotionele belasting. Dat laatste alleen zou evenwel niet voldoende zijn om aanspraak te kunnen maken op de erkenning van zwaar beroep.Volgens ACOD-vicevoorzitterChris Reniersworden de plannen van pensioenministerDaniel Bacquelaine(MR) door de regering verkocht als een modernisering, maar gaat het om een besparingsoperatie op de kap van de ambtenaren. 'De werknemers uit de openbare sector zullen voordelen verliezen. Ze zullen meer moeten werken voor minder pensioen. Dit is een pure besparingsoperatie van 2 miljard euro. Sorry, maar zo modern ben ik niet', aldus Reniers.Ook het feit dat stress alleen niet zal volstaan als criterium voor een zwaar beroep, ziet de vakbond niet zitten. 'Een aantal beroepen zal zo worden getroffen. Dat is het geval voor het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld de zorg of het gevangenispersoneel. Dit is een regelrechte schande.'Minister Bacquelaine beschouwt de oproep van het ACOD als 'louter politiek'. Het valt immers niet op een andere manier te verklaren, aldus de minister, dat de socialistische vakbond zich verzet 'tegen een hervorming die de zwaarte van sommige beroepen zal erkennen en die, dankzij deze erkenning, aan de betrokken werkenden bijkomende pensioenrechten zal toekennen'.Nog volgens de minister gaat het - in tegenstelling tot wat het ACOD beweert - niet om een besparing maar brengt de hervorming extra kosten mee. Ook wordt een uitbreiding van de erkenning van zware beroepen naar contractuelen bij de overheid bekeken. De minister weerlegt tevens een impact op de gelijkgestelde periodes.Bacquelaine wijst er nog op dat de teksten nog niet definitief zijn en er nog sociaal overleg volgt.