De Franstalige kranten braken zich er het hoofd over. Op 22 februari kondigde het CDH met grote trom de terugkeer van Joëlle Milquet naar de nationale politiek aan. Ondanks drie jaar afwezigheid als gevolg van een aanklacht wegens belangenvermenging en het oneigenlijke gebruik van kabinetsmedewerkers tijdens haar periode als minister van Binnenlandse Zaken is Milquet een van de weinige populaire boegbeelden die het CDH nog rijk is.
...