Wanneer het laboratorium aan het agentschap meldt dat er in Vlaanderen een patiënt bevestigd is met corona, dan volgt de procedure om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen: de besmette persoon wordt geïsoleerd en in quarantaine behandeld. Zorg en Gezondheid onderzoekt dan met wie deze persoon nauw contact heeft gehad. Ook die personen zullen dan contacteerd worden. Het agentschap zal dan evalueren of ze ook in isolatie moeten gaan (thuisisolatie) of dat ze, zolang ze geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen voortzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen. In beide gevallen zal Zorg en Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen de contacten getest worden op het coronavirus. Ten slotte zullen de burgemeester en noodambtenaar van de gemeente een mail van Zorg en Gezondheid krijgen om te verwittigen dat er een inwoner van de gemeente besmet is met corona. Zolang er geen of slechts enkele patiënten in Vlaanderen opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zijn niet nodig, aldus het agentschap. Pas wanneer er een grotere uitbraak in Vlaanderen zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om plaatsen waar veel mensen samenkomen te sluiten, zoals bijvoorbeeld bioscopen of scholen, of om evenementen af te gelasten. Een wijk of dorp afsluiten van de buitenwereld, is onwaarschijnlijk in ons land. Dorpen en steden zijn nauw met elkaar verbonden in Vlaanderen, waardoor een quarantaine praktisch onhaalbaar is. Wat met reizigers die terugkeren van landen met bevestigde coronagevallen? Wie terugkeert van vakantie of een reis uit het buitenland en niet ziek is, kan gewoon het dagelijks leven voortzetten. Wie terugkeert van een land, regio of hotel waar (veel) coronapatiënten gemeld zijn en die niet ziek is, is best een tweetal weken waakzaam voor symptomen zoals koorts, hoesten, ademhalingsproblemen. Treden dergelijke gezondheidsklachten op, dan blijft die persoon best meteen thuis, klinkt het. Hij of zij moet dan bellen met de huisarts en de reisgeschiedenis en symptomen vermelden. De huisarts past dan de procedure toe om te beoordelen of een test op corona nodig is. De Vlaamse scholen zullen maandag trouwens gewoon de deuren openen. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid in verband met het coronavirus. Dat is donderdag beslist op een overleg tussen het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). (Belga)

Wanneer het laboratorium aan het agentschap meldt dat er in Vlaanderen een patiënt bevestigd is met corona, dan volgt de procedure om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen: de besmette persoon wordt geïsoleerd en in quarantaine behandeld. Zorg en Gezondheid onderzoekt dan met wie deze persoon nauw contact heeft gehad. Ook die personen zullen dan contacteerd worden. Het agentschap zal dan evalueren of ze ook in isolatie moeten gaan (thuisisolatie) of dat ze, zolang ze geen ziektesymptomen hebben, hun gewone leven en activiteiten kunnen voortzetten met extra waakzaamheid voor koorts of symptomen. In beide gevallen zal Zorg en Gezondheid deze personen regelmatig opvolgen. Bij symptomen zullen de contacten getest worden op het coronavirus. Ten slotte zullen de burgemeester en noodambtenaar van de gemeente een mail van Zorg en Gezondheid krijgen om te verwittigen dat er een inwoner van de gemeente besmet is met corona. Zolang er geen of slechts enkele patiënten in Vlaanderen opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zijn niet nodig, aldus het agentschap. Pas wanneer er een grotere uitbraak in Vlaanderen zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om plaatsen waar veel mensen samenkomen te sluiten, zoals bijvoorbeeld bioscopen of scholen, of om evenementen af te gelasten. Een wijk of dorp afsluiten van de buitenwereld, is onwaarschijnlijk in ons land. Dorpen en steden zijn nauw met elkaar verbonden in Vlaanderen, waardoor een quarantaine praktisch onhaalbaar is. Wat met reizigers die terugkeren van landen met bevestigde coronagevallen? Wie terugkeert van vakantie of een reis uit het buitenland en niet ziek is, kan gewoon het dagelijks leven voortzetten. Wie terugkeert van een land, regio of hotel waar (veel) coronapatiënten gemeld zijn en die niet ziek is, is best een tweetal weken waakzaam voor symptomen zoals koorts, hoesten, ademhalingsproblemen. Treden dergelijke gezondheidsklachten op, dan blijft die persoon best meteen thuis, klinkt het. Hij of zij moet dan bellen met de huisarts en de reisgeschiedenis en symptomen vermelden. De huisarts past dan de procedure toe om te beoordelen of een test op corona nodig is. De Vlaamse scholen zullen maandag trouwens gewoon de deuren openen. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid in verband met het coronavirus. Dat is donderdag beslist op een overleg tussen het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). (Belga)