Het WHI stelde een onderzoek in naar de authenticiteit van de uniformjas en contacteerde daarvoor internationale experten. "Het WHI is er zich immers van bewust dat stukken uit deze periode meer en meer het voorwerp uitmaken van vervalsingen en/of doelbewust verkeerde toewijzingen aan historische figuren", klinkt het. De uniformjas maakt deel uit van de tentoonstelling "Oorlog Bezetting Bevrijding" in het KLM, maar dat museum benadrukt dat de discussie over de uniformjas losstaat van die tentoonstelling. De uniformjas in kwestie wordt toegeschreven aan de nazigeneraal Hermann Fegelein, de man die in 1944 trouwde met de zus van Eva Braun en dus geboekstaafd staat als de schoonbroer van Adolf Hitler. Het WHI zou het stuk in 2012 "ter goeder trouw" aangekocht hebben bij het veilinghuis Hermann Historica in München voor 24.000 euro, exclusief kosten, aldus het WHI. Dat gebeurde met het akkoord van het hoofd Collecties, die intussen overleed, en het akkoord van de directeur-generaal, die intussen met pensioen ging. Maar die uniformjas is dus mogelijk vals, schreven De Morgen en La Capitale vrijdag. Een voormalige medewerker van het KLM diende een klacht in bij de International Council of Museums, een koepelorganisatie die toezicht houdt op de werking van musea. De gepensioneerde medewerker legde de klacht van fraude en vervalsing ook neer bij de Brusselse onderzoeksrechter. De kranten konden het dossier van de voormalige medewerker inkijken. Daarin staat dat het KLM het stuk aankocht zonder zogenaamd track record, het document dat de weg van de uniformjas van de oorlog tot vandaag beschrijft. En een erfgoedstuk zonder track record is verdacht. Volgens de voormalige medewerker is de uniformjas zeker vals: niet van Fegelein én niet uit de Tweede Wereldoorlog. In de orderboeken van de Duitse kleermaker Petersen Co, die de jas volgens het etiket gemaakt zou hebben, zou geen spoor te vinden zijn van Fegelein. Het nummer op het etiket zou eigenlijk dat van een burgerjas uit de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn. Het WHI betreurt de manier waarop het voorval aan het licht gekomen is en vraagt iedereen die meer weet over de geschiedenis van de uniformjas om die informatie aan de instelling over te maken. (Belga)

Het WHI stelde een onderzoek in naar de authenticiteit van de uniformjas en contacteerde daarvoor internationale experten. "Het WHI is er zich immers van bewust dat stukken uit deze periode meer en meer het voorwerp uitmaken van vervalsingen en/of doelbewust verkeerde toewijzingen aan historische figuren", klinkt het. De uniformjas maakt deel uit van de tentoonstelling "Oorlog Bezetting Bevrijding" in het KLM, maar dat museum benadrukt dat de discussie over de uniformjas losstaat van die tentoonstelling. De uniformjas in kwestie wordt toegeschreven aan de nazigeneraal Hermann Fegelein, de man die in 1944 trouwde met de zus van Eva Braun en dus geboekstaafd staat als de schoonbroer van Adolf Hitler. Het WHI zou het stuk in 2012 "ter goeder trouw" aangekocht hebben bij het veilinghuis Hermann Historica in München voor 24.000 euro, exclusief kosten, aldus het WHI. Dat gebeurde met het akkoord van het hoofd Collecties, die intussen overleed, en het akkoord van de directeur-generaal, die intussen met pensioen ging. Maar die uniformjas is dus mogelijk vals, schreven De Morgen en La Capitale vrijdag. Een voormalige medewerker van het KLM diende een klacht in bij de International Council of Museums, een koepelorganisatie die toezicht houdt op de werking van musea. De gepensioneerde medewerker legde de klacht van fraude en vervalsing ook neer bij de Brusselse onderzoeksrechter. De kranten konden het dossier van de voormalige medewerker inkijken. Daarin staat dat het KLM het stuk aankocht zonder zogenaamd track record, het document dat de weg van de uniformjas van de oorlog tot vandaag beschrijft. En een erfgoedstuk zonder track record is verdacht. Volgens de voormalige medewerker is de uniformjas zeker vals: niet van Fegelein én niet uit de Tweede Wereldoorlog. In de orderboeken van de Duitse kleermaker Petersen Co, die de jas volgens het etiket gemaakt zou hebben, zou geen spoor te vinden zijn van Fegelein. Het nummer op het etiket zou eigenlijk dat van een burgerjas uit de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn. Het WHI betreurt de manier waarop het voorval aan het licht gekomen is en vraagt iedereen die meer weet over de geschiedenis van de uniformjas om die informatie aan de instelling over te maken. (Belga)