De toekenning van wapenexportlicenties is in België een regionale bevoegdheid. Maar de controle op de export is federale materie: het is de douane die daarvoor verantwoordelijk is. Daarom richten de ngo's hun pijlen op de bevoegde minister, Alexander De Croo. Met het kort geding vragen de drie Belgische ngo's aan de rechtbank om de federale overheid op te leggen gedurende zes maanden elke export van wapens naar Saoedi-Arabië te weigeren. Het land is immers betrokken bij de oorlog in Jemen. Verder vragen de organisaties dat de douaneautoriteiten van andere EU-lidstaten van zo'n verbod op de hoogte worden gebracht, zodat het in heel de EU van kracht kan worden. Per inbreuk vragen ze 75.000 euro. Op 17 januari vond de openingszitting van het kort geding plaats voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Op maandag 27 januari beginnen de pleidooien. In een reactie aan Knack laat de FOD Financiën weten dat "de uitvoer uit België van wapens en daaraan gelieerd materieel onderworpen is aan de afgifte van een passende vergunning". "De afgifte van de vergunning is een bevoegdheid van het gewest. Het gewest oordeelt als bevoegde autoriteit over het al dan niet opschorten of intrekken van die vergunning. De douane kan als controleorgaan alleen de overeenstemming tussen de aangifte, vergunning en zending nagaan en de zending aanvaarden of desgevallend weigeren op uitdrukkelijk verzoek van het bevoegde gewest", stelt woordvoerder Francis Adyns. (Belga)

De toekenning van wapenexportlicenties is in België een regionale bevoegdheid. Maar de controle op de export is federale materie: het is de douane die daarvoor verantwoordelijk is. Daarom richten de ngo's hun pijlen op de bevoegde minister, Alexander De Croo. Met het kort geding vragen de drie Belgische ngo's aan de rechtbank om de federale overheid op te leggen gedurende zes maanden elke export van wapens naar Saoedi-Arabië te weigeren. Het land is immers betrokken bij de oorlog in Jemen. Verder vragen de organisaties dat de douaneautoriteiten van andere EU-lidstaten van zo'n verbod op de hoogte worden gebracht, zodat het in heel de EU van kracht kan worden. Per inbreuk vragen ze 75.000 euro. Op 17 januari vond de openingszitting van het kort geding plaats voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Op maandag 27 januari beginnen de pleidooien. In een reactie aan Knack laat de FOD Financiën weten dat "de uitvoer uit België van wapens en daaraan gelieerd materieel onderworpen is aan de afgifte van een passende vergunning". "De afgifte van de vergunning is een bevoegdheid van het gewest. Het gewest oordeelt als bevoegde autoriteit over het al dan niet opschorten of intrekken van die vergunning. De douane kan als controleorgaan alleen de overeenstemming tussen de aangifte, vergunning en zending nagaan en de zending aanvaarden of desgevallend weigeren op uitdrukkelijk verzoek van het bevoegde gewest", stelt woordvoerder Francis Adyns. (Belga)