Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om de scholen na de paaspauze weer voltijds te openen voor alle leerlingen, besliste het onderwijsoverleg om op 12 april terug te keren naar de situatie van voor de vakantie. Dat betekent dat de leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs nog altijd minstens de helft thuis afstandsonderwijs zullen moeten volgen. Volgens kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens heeft die beslissing een impact op het mentaal welzijn van de schoolgaande jeugd. "Heel wat jongeren ervaren stress, eenzaamheid en vaak is hun motivatie zoek om te studeren of om af te spreken buiten de school", zegt ze. Vrijens verwijst onder meer naar cijfers van 'Waddist', de app van jeugdwerking de Ambrassade, waaruit blijkt dat één op drie jongeren zich uitgeput voelt, telerugesteld is, of bang is om te buizen. "Bij het Kinderrechtencommissariaat horen we signalen over jongeren die afhaken op school, die massaal van richting veranderen of die de druk niet meer aankunnen. Ze zeggen dat ze écht 'afzien' door dat afstandsonderwijs. Luisteren we eigenlijk wel naar wat heel wat jongeren ons al de hele tijd vertellen?". Zeker bij de meest kwetsbare jongeren is de rek er stilaan uit, zegt de kinderrechtencommissaris, die stelt dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg "ontploffen". "Jongeren zijn ontzettend veerkrachtig. Dat zijn ze nu weer meer dan een jaar aan het bewijzen", maar "de meest kwetsbaren hebben dringend weer hun hobby's en normale contacten nodig. Anders laten we ze helemaal over aan hun sombere gedachten en plannen, hun angsten en hun trauma's." Daarom pleit Vrijens ervoor om de scholen volledig te openen zodra het enigszins mogelijk is. "Over twee weken evalueert het onderwijsoverleg de situatie op basis van de coronacijfers. We vragen om dan naast de virologische argumenten en cijfers ook rekening te houden met het mentale welzijn en de cijfers over jongeren die zich slecht voelen of afhaken op school of thuis. De balans moet weer meer in evenwicht. Jongeren hebben getoond dat ze veerkrachtig en weerbaar zijn, maar hoe lang kunnen we ze die flexibiliteit nog vragen?" (Belga)

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om de scholen na de paaspauze weer voltijds te openen voor alle leerlingen, besliste het onderwijsoverleg om op 12 april terug te keren naar de situatie van voor de vakantie. Dat betekent dat de leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs nog altijd minstens de helft thuis afstandsonderwijs zullen moeten volgen. Volgens kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens heeft die beslissing een impact op het mentaal welzijn van de schoolgaande jeugd. "Heel wat jongeren ervaren stress, eenzaamheid en vaak is hun motivatie zoek om te studeren of om af te spreken buiten de school", zegt ze. Vrijens verwijst onder meer naar cijfers van 'Waddist', de app van jeugdwerking de Ambrassade, waaruit blijkt dat één op drie jongeren zich uitgeput voelt, telerugesteld is, of bang is om te buizen. "Bij het Kinderrechtencommissariaat horen we signalen over jongeren die afhaken op school, die massaal van richting veranderen of die de druk niet meer aankunnen. Ze zeggen dat ze écht 'afzien' door dat afstandsonderwijs. Luisteren we eigenlijk wel naar wat heel wat jongeren ons al de hele tijd vertellen?". Zeker bij de meest kwetsbare jongeren is de rek er stilaan uit, zegt de kinderrechtencommissaris, die stelt dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg "ontploffen". "Jongeren zijn ontzettend veerkrachtig. Dat zijn ze nu weer meer dan een jaar aan het bewijzen", maar "de meest kwetsbaren hebben dringend weer hun hobby's en normale contacten nodig. Anders laten we ze helemaal over aan hun sombere gedachten en plannen, hun angsten en hun trauma's." Daarom pleit Vrijens ervoor om de scholen volledig te openen zodra het enigszins mogelijk is. "Over twee weken evalueert het onderwijsoverleg de situatie op basis van de coronacijfers. We vragen om dan naast de virologische argumenten en cijfers ook rekening te houden met het mentale welzijn en de cijfers over jongeren die zich slecht voelen of afhaken op school of thuis. De balans moet weer meer in evenwicht. Jongeren hebben getoond dat ze veerkrachtig en weerbaar zijn, maar hoe lang kunnen we ze die flexibiliteit nog vragen?" (Belga)