"Dat zullen we niet doen", aldus Paul Magnette. Hij verwees ook naar het Waals Parlement dat onslang nog het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) wegstemde. "We houden van onze publieke diensten, maar enkel neen zeggen volstaat niet", zei de minister-president. Hij verwees naar de vernieuwingsoperatie van het partijprogramma van de PS (de "chantier des idéés"), die opgestart werd toen de PS federaal in de oppositie belandde. Dat voorziet onder meer een vermindering van de arbeidsduur om te komen tot een 32-urenweek, het samenvoegen van alle inkomsten bij de berekening van de personenbelastingen om kapitaal beter te belasten, en de veralgemening van de sociale rechten. Dat alles is volgens hem nodig een om antwoord te bieden aan de digitale revolutie, waardoor de helft van de bestaande jobs verdwijnen en slechts gedeeltelijk worden opgevangen door nieuwe jobs. "Het volume aan beschikbaar werk zal dalen, waardoor er een nieuwe herverdeling van de arbeid nodig is", aldus Magnette die zich afzette tegen de plannen van de federale regering om de werkgevers de mogelijkheid te geven om een werkweek van 45 uur op te leggen. "De slogan van de regering MR/N-VA zou kunnen zijn: 'sterk tegen de zwakken, zwak tegen de sterken'". (Belga)

"Dat zullen we niet doen", aldus Paul Magnette. Hij verwees ook naar het Waals Parlement dat onslang nog het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) wegstemde. "We houden van onze publieke diensten, maar enkel neen zeggen volstaat niet", zei de minister-president. Hij verwees naar de vernieuwingsoperatie van het partijprogramma van de PS (de "chantier des idéés"), die opgestart werd toen de PS federaal in de oppositie belandde. Dat voorziet onder meer een vermindering van de arbeidsduur om te komen tot een 32-urenweek, het samenvoegen van alle inkomsten bij de berekening van de personenbelastingen om kapitaal beter te belasten, en de veralgemening van de sociale rechten. Dat alles is volgens hem nodig een om antwoord te bieden aan de digitale revolutie, waardoor de helft van de bestaande jobs verdwijnen en slechts gedeeltelijk worden opgevangen door nieuwe jobs. "Het volume aan beschikbaar werk zal dalen, waardoor er een nieuwe herverdeling van de arbeid nodig is", aldus Magnette die zich afzette tegen de plannen van de federale regering om de werkgevers de mogelijkheid te geven om een werkweek van 45 uur op te leggen. "De slogan van de regering MR/N-VA zou kunnen zijn: 'sterk tegen de zwakken, zwak tegen de sterken'". (Belga)