In Wallonië onderzoekt minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (CDH) in hoeverre er nog tijdelijke slachtvloeren gebruikt kunnen worden voor het komende Offerfeest. Een recent advies van de Raad van State (11 juni) verbiedt het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. De stad Namen heeft alvast beslist geen tijdelijke slachtvloer meer te organiseren.

De Raad van State oordeelde onlangs dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in strijd is met de Europese regelgeving. Net om die reden voerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in Vlaanderen een verbod in.

Illegale praktijken

Waals minister Di Antonio voert nu volop overleg met de moslimgemeenschap, de betrokken steden en gemeenten en de slachthuizen om te komen tot een vlotte organisatie van het Offerfeest. Zo wordt er gekeken in hoeverre er nog tijdelijke slachtvloeren kunnen gebruikt worden. Daar zal enkel nog verdoofd kunnen geslacht worden, maar de kans bestaat dat er dan geen vraag meer is, stelt men op het kabinet van de CDH-minister.

Slachten op tijdelijke slachtplaatsen zal enkel nog kunnen met verdoving. 'We volgen de regels maar willen niet dat mensen teruggrijpen naar illegale praktijken', klinkt het.

Wallonië telt een tiental erkende slachthuizen. Vorig jaar werden er tijdens het Offerfeest ruim 4.300 schapen geslacht in Wallonië, waarvan 1.068 in erkende slachthuizen en 3.241 op tijdelijke slachtvloeren. (Belga/AVE)

In Wallonië onderzoekt minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (CDH) in hoeverre er nog tijdelijke slachtvloeren gebruikt kunnen worden voor het komende Offerfeest. Een recent advies van de Raad van State (11 juni) verbiedt het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. De stad Namen heeft alvast beslist geen tijdelijke slachtvloer meer te organiseren.De Raad van State oordeelde onlangs dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren in strijd is met de Europese regelgeving. Net om die reden voerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in Vlaanderen een verbod in.Waals minister Di Antonio voert nu volop overleg met de moslimgemeenschap, de betrokken steden en gemeenten en de slachthuizen om te komen tot een vlotte organisatie van het Offerfeest. Zo wordt er gekeken in hoeverre er nog tijdelijke slachtvloeren kunnen gebruikt worden. Daar zal enkel nog verdoofd kunnen geslacht worden, maar de kans bestaat dat er dan geen vraag meer is, stelt men op het kabinet van de CDH-minister. Slachten op tijdelijke slachtplaatsen zal enkel nog kunnen met verdoving. 'We volgen de regels maar willen niet dat mensen teruggrijpen naar illegale praktijken', klinkt het. Wallonië telt een tiental erkende slachthuizen. Vorig jaar werden er tijdens het Offerfeest ruim 4.300 schapen geslacht in Wallonië, waarvan 1.068 in erkende slachthuizen en 3.241 op tijdelijke slachtvloeren. (Belga/AVE)