Wallonië wordt op die manier de eerste van de drie gewesten in ons land die gebruik maakt van de mogelijkheid die door de zesde staatshervorming in het leven werd geroepen. De achterliggende ambitie is de kloof tussen de burger en de beleidsmaker te verkleinen, legde PS-fractieleider Christophe Collignon uit. Verschillende technische details lekten de voorbije weken al uit. Als het om een burgerinitiatief gaat, is een petitie met 60.000 handtekeningen nodig, afkomstig van minstens 2 procent van de inwoners in een meerderheid van de kiesomschrijvingen. Bij een parlementair initiatief is een gewone meerderheid in het Waals parlement nodig. De deelnemers moeten minstens zestien jaar zijn. Het akkoord voorziet een aantal voorwaarden die uitspattingen moeten voorkomen. Onafhankelijke experts moeten de vragen opstellen, terwijl het Grondwettelijk Hof en het Waals parlement het licht op groen moeten zetten. Bij de griffie van het Waals parlement worden twee comités in het leven geroepen: één voor het ja-kamp en één voor het neen-kamp. Burgers en drukkingsgroepen zullen er een brochure opstellen om de inzet van de volksraadpleging te objectiveren. De uitkomst van het referendum is niet-dwingend. Om een bijzonder decreet met een tweederdemeerderheid goedgekeurd te krijgen, was de steun van oppositiepartij MR nodig. "We hopen dat de teksten halfweg mei klaar zijn, voor een goedkeuring voor het zomerreces", zei Gilles Mouyard (MR). Rekening houdend met de besluiten die nog moeten worden genomen, lijkt 2017 haalbaar voor de invoering. "We hadden niet verwacht dat het zo'n technisch onderwerp was", vulde Dimitri Fourny (cdH) aan. Hij is verheugd over de voorwaarden die werden ingevoerd om te voorkomen dat van de referenda "een politieke karikatuur" wordt gemaakt. (Belga)

Wallonië wordt op die manier de eerste van de drie gewesten in ons land die gebruik maakt van de mogelijkheid die door de zesde staatshervorming in het leven werd geroepen. De achterliggende ambitie is de kloof tussen de burger en de beleidsmaker te verkleinen, legde PS-fractieleider Christophe Collignon uit. Verschillende technische details lekten de voorbije weken al uit. Als het om een burgerinitiatief gaat, is een petitie met 60.000 handtekeningen nodig, afkomstig van minstens 2 procent van de inwoners in een meerderheid van de kiesomschrijvingen. Bij een parlementair initiatief is een gewone meerderheid in het Waals parlement nodig. De deelnemers moeten minstens zestien jaar zijn. Het akkoord voorziet een aantal voorwaarden die uitspattingen moeten voorkomen. Onafhankelijke experts moeten de vragen opstellen, terwijl het Grondwettelijk Hof en het Waals parlement het licht op groen moeten zetten. Bij de griffie van het Waals parlement worden twee comités in het leven geroepen: één voor het ja-kamp en één voor het neen-kamp. Burgers en drukkingsgroepen zullen er een brochure opstellen om de inzet van de volksraadpleging te objectiveren. De uitkomst van het referendum is niet-dwingend. Om een bijzonder decreet met een tweederdemeerderheid goedgekeurd te krijgen, was de steun van oppositiepartij MR nodig. "We hopen dat de teksten halfweg mei klaar zijn, voor een goedkeuring voor het zomerreces", zei Gilles Mouyard (MR). Rekening houdend met de besluiten die nog moeten worden genomen, lijkt 2017 haalbaar voor de invoering. "We hadden niet verwacht dat het zo'n technisch onderwerp was", vulde Dimitri Fourny (cdH) aan. Hij is verheugd over de voorwaarden die werden ingevoerd om te voorkomen dat van de referenda "een politieke karikatuur" wordt gemaakt. (Belga)