Het leken bijna oorlogsomstandigheden, zoals de Waalse minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) in een weekendinterview in Le Soir de huidige toestand in Wallonië omschreef. De coronacrisis en de overstromingen slaan een gigantisch gat in de Waalse begroting - alleen al aan de overstromingsschade hangt een prijskaartje van meer dan 2 miljard euro.
...

Het leken bijna oorlogsomstandigheden, zoals de Waalse minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) in een weekendinterview in Le Soir de huidige toestand in Wallonië omschreef. De coronacrisis en de overstromingen slaan een gigantisch gat in de Waalse begroting - alleen al aan de overstromingsschade hangt een prijskaartje van meer dan 2 miljard euro. Maar geld is niet het enige probleem. Het ontbreekt Wallonië aan handen om de infrastructuur in de ondergelopen gebieden weer op te bouwen en de economische relance na corona in gang te zetten. En dat ondanks de lage werkzaamheidsgraad in Wallonië, die schommelt rond de 63 procent. 'Een ontzettend frustrerende situatie voor onze bedrijven', zegt econoom Jean-Christophe Dehalu. 'Aan de ene kant telt Wallonië iets meer dan 200.000 werklozen. Ter vergelijking: in juli telde Vlaanderen ongeveer 180.000 werklozen, voor een bevolking die dubbel zo groot is. Aan de andere kant hebben Waalse bedrijven veel openstaande vacatures. We schatten het aantal beschikbare banen in Waalse bedrijven rond de 30.000. Een aanzienlijk aantal banen raakt dus niet ingevuld. Om verschillende redenen, maar vooral omdat werkzoekenden niet over de juiste competenties beschikken.' De krapte op de Waalse arbeidsmarkt komt voor in heel diverse sectoren. 'Sommige bedrijven slagen er zelfs niet in om een doodgewone chauffeur te vinden. Meestal gaat het echter om banen die specifiekere competenties vergen, denk aan bakkers en heel veel beroepen in de bouw', vervolgt Dehalu. 'De Waalse bouwsector zit op dit moment met de handen in het haar, omdat er de komende maanden wel grote opdrachten binnen te halen zijn.' 'Natuurlijk is er ook een tekort aan hoogopgeleide profielen, zoals ingenieurs of verplegers. Maar veel van de Waalse knelpuntberoepen zijn banen waarvoor je met een relatief korte opleiding de nodige competenties kunt verwerven. Toch komen er te weinig geschikte kandidaten uit de opleidingen van de Forem, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling. Dat is een groot maatschappelijk probleem.' Minister Crucke gaf in Le Soir aan dat het wat hem betreft in Wallonië alle hens aan dek is. Ook de regularisatie van mensen zonder papieren die economisch kunnen worden ingezet is een optie, vindt Crucke, 'onze bedrijven hebben arbeidskrachten nodig'. De Union Wallone des Entreprises zal hem alvast niet tegenspreken.