"Het is de bedoeling een duidelijk zicht te krijgen op de verschillende mechanismen die lasten met zich meebrengen en oplossingen uit te dokteren die het in de toekomst mogelijk maken de huidige trajecten aan te passen. Het gaat meer in het bijzonder over de toename van de kost van de pensioenen die de financiën van de Waalse lokale besturen raken", aldus de Waalse regering. Die heeft ook beslist een aantal hervormingen door te voeren, zoals de fusie van gemeenten en van de hulp- en politiezones. Via een toename van de dotatie aan het Waalse centrum voor steun aan gemeenten (CRAC) met 20 miljoen euro per jaar, zal de regering de steden en gemeenten ondersteunen die met structurele moeilijkheden kampen als gevolg van de federale normen. Om hun begroting weer in evenwicht te krijgen, zullen de gemeenten vanaf 2022 gedurende vijf jaar een lening kunnen aangaan om de toegenomen kosten op te vangen. Volgens minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS) is sprake van een nooit eerder geziene steun van meer dan 1 miljard euro over een periode van 20 tot 30 jaar. "We hebben op erg korte termijn een groot aantal beslissingen genomen om zo goed als mogelijk de effecten van de crisis op de gemeenten en hun inwoners te beperken. Nu moeten we structurele antwoorden bieden op het tekort van de gemeentelijke financiën." (Belga)

"Het is de bedoeling een duidelijk zicht te krijgen op de verschillende mechanismen die lasten met zich meebrengen en oplossingen uit te dokteren die het in de toekomst mogelijk maken de huidige trajecten aan te passen. Het gaat meer in het bijzonder over de toename van de kost van de pensioenen die de financiën van de Waalse lokale besturen raken", aldus de Waalse regering. Die heeft ook beslist een aantal hervormingen door te voeren, zoals de fusie van gemeenten en van de hulp- en politiezones. Via een toename van de dotatie aan het Waalse centrum voor steun aan gemeenten (CRAC) met 20 miljoen euro per jaar, zal de regering de steden en gemeenten ondersteunen die met structurele moeilijkheden kampen als gevolg van de federale normen. Om hun begroting weer in evenwicht te krijgen, zullen de gemeenten vanaf 2022 gedurende vijf jaar een lening kunnen aangaan om de toegenomen kosten op te vangen. Volgens minister van Lokale Besturen Christophe Collignon (PS) is sprake van een nooit eerder geziene steun van meer dan 1 miljard euro over een periode van 20 tot 30 jaar. "We hebben op erg korte termijn een groot aantal beslissingen genomen om zo goed als mogelijk de effecten van de crisis op de gemeenten en hun inwoners te beperken. Nu moeten we structurele antwoorden bieden op het tekort van de gemeentelijke financiën." (Belga)