'Welk herstel?' vraagt de slimme historicus Philippe Destatte zich retorisch af. Het zogenaamde economische herstel van Wallonië doet volgens Destatte, ooit kabinetschef van PS-minister Jean-Maurice Dehousse, sterk denken aan 'een vlak elektro-encefalogram': er valt nauwelijks activiteit te bespeuren. 'De afgelopen 20 jaar is het Waalse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner zelfs gedaald, en de jeugdwerkloosheid blijft schrikwekkend hoog.'
...