Een gemiddelde winter vereist volgens Di Antonio 60.000 à 70.000 ton zout, voor de 8.000 kilometer Waalse snelwegen en 50.000 kilometer gemeentewegen. Tijdens een strenge winter is echter meer zout nodig. "In 2010 strooiden de bevoegde diensten 120.000 ton zout, maar in 2011 was er zout over zodat we dat overschot dit jaar nog kunnen gebruiken", aldus de minister. Voor het winterplan van de Waalse overheid worden 1.200 personen en 600 voertuigen gemobiliseerd. Deze winter gaat speciale aandacht naar 25 knelpunten voor vrachtwagen, hoofdzakelijk hellingen. Telkens wordt in de buurt een interventievoertuig geplaatst. Indien nodig, kunnen voertuigen van meer dan 13 m lengte verboden worden. Doel is een blokkering van het wegennet te voorkomen, aldus minister Di Antonio. Hij voegt er aan toe dat dit plan in overleg met de transportsector werd opgesteld. (DIRK WAEM)

Een gemiddelde winter vereist volgens Di Antonio 60.000 à 70.000 ton zout, voor de 8.000 kilometer Waalse snelwegen en 50.000 kilometer gemeentewegen. Tijdens een strenge winter is echter meer zout nodig. "In 2010 strooiden de bevoegde diensten 120.000 ton zout, maar in 2011 was er zout over zodat we dat overschot dit jaar nog kunnen gebruiken", aldus de minister. Voor het winterplan van de Waalse overheid worden 1.200 personen en 600 voertuigen gemobiliseerd. Deze winter gaat speciale aandacht naar 25 knelpunten voor vrachtwagen, hoofdzakelijk hellingen. Telkens wordt in de buurt een interventievoertuig geplaatst. Indien nodig, kunnen voertuigen van meer dan 13 m lengte verboden worden. Doel is een blokkering van het wegennet te voorkomen, aldus minister Di Antonio. Hij voegt er aan toe dat dit plan in overleg met de transportsector werd opgesteld. (DIRK WAEM)