De globale ecoscore van de 3,5 miljoen personenwagens die in 2019 ingeschreven waren in Vlaanderen bedraagt 62,2. De voorbije jaren steeg de score telkens ongeveer met 1 punt per jaar. Dat was ook in 2019 het geval. Opvallend is dat bij de nieuw ingeschreven wagens de ecoscore merkelijk hoger ligt bij particulieren (69,8) dan bij lease- (67,7) of bedrijfswagens (67,9). De cijfers gaan enkel over personenwagens, niet over bestel- of vrachtwagens. Ze brengen verschillende schade-effecten in rekening: klimaatverandering (broeikaseffect), luchtkwaliteit (effecten op gezondheid en natuur) en geluidshinder. Hoe hoger de score, hoe beter. Vlaanderen ontdieselt, met ongeveer evenveel ingeschreven diesel- als benzinewagens in 2019. Maar het valt op dat ook hier de leasewagens achterblijven: minder dan de helft van de nieuwe leasewagens is uitgerust met een benzinemotor, terwijl dat er bij particulieren ruim acht op de tien zijn. "Dit verschil valt te verklaren doordat de fiscale maatregelen, de lagere belasting op inverkeerstelling, niet gelden voor leasewagens", klinkt het in het perscommuniqué. De gemiddelde ecoscore van een dieselwagen is met 57,2 veruit de laagste, bijna 10 punten lager dan die van benzinewagens, die 66,4 bedraagt. Elektrische voertuigen hebben de hoogste score (84,3). Volgens het departement Omgeving is er ook een opvallende stijging te merken van het aantal nieuwe SUV's (+41 procent), die meer CO2 uitstoten. De CO2-uitstoot in het Vlaams Gewest blijft zo, alles bij elkaar genomen, wel dalen, maar minder dan voorgaande jaren. Wie op zoek is naar een milieuvriendelijke wagen kan met behulp van de website www.ecoscore.be zelf informatie inwinnen over specifieke automodellen. (Belga)

De globale ecoscore van de 3,5 miljoen personenwagens die in 2019 ingeschreven waren in Vlaanderen bedraagt 62,2. De voorbije jaren steeg de score telkens ongeveer met 1 punt per jaar. Dat was ook in 2019 het geval. Opvallend is dat bij de nieuw ingeschreven wagens de ecoscore merkelijk hoger ligt bij particulieren (69,8) dan bij lease- (67,7) of bedrijfswagens (67,9). De cijfers gaan enkel over personenwagens, niet over bestel- of vrachtwagens. Ze brengen verschillende schade-effecten in rekening: klimaatverandering (broeikaseffect), luchtkwaliteit (effecten op gezondheid en natuur) en geluidshinder. Hoe hoger de score, hoe beter. Vlaanderen ontdieselt, met ongeveer evenveel ingeschreven diesel- als benzinewagens in 2019. Maar het valt op dat ook hier de leasewagens achterblijven: minder dan de helft van de nieuwe leasewagens is uitgerust met een benzinemotor, terwijl dat er bij particulieren ruim acht op de tien zijn. "Dit verschil valt te verklaren doordat de fiscale maatregelen, de lagere belasting op inverkeerstelling, niet gelden voor leasewagens", klinkt het in het perscommuniqué. De gemiddelde ecoscore van een dieselwagen is met 57,2 veruit de laagste, bijna 10 punten lager dan die van benzinewagens, die 66,4 bedraagt. Elektrische voertuigen hebben de hoogste score (84,3). Volgens het departement Omgeving is er ook een opvallende stijging te merken van het aantal nieuwe SUV's (+41 procent), die meer CO2 uitstoten. De CO2-uitstoot in het Vlaams Gewest blijft zo, alles bij elkaar genomen, wel dalen, maar minder dan voorgaande jaren. Wie op zoek is naar een milieuvriendelijke wagen kan met behulp van de website www.ecoscore.be zelf informatie inwinnen over specifieke automodellen. (Belga)