De ouders van Victor hadden kranten en televisiestations ingeschakeld om aan te klagen dat het enige medicijn dat hun zoontje kon redden een negatieve beoordeling had gekregen voor de terugbetaling door het RIZIV. Enkele dagen later veranderde die storm in een tyfoon toen kranten vertelden dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Alexion, de producent van Soliris, de ouders via tussenpersonen had opgejut over dat negatieve advies. De media blokletterden dat ze misbruikt waren door de fabrikant om het medicijn alsnog vergoed te krijgen door de overheid.

Leo Neels, de baas van Pharma.be, de Belgische vereniging van farmaceutische bedrijven, moet erg verveeld gezeten hebben met die aantijgingen.

Leo Neels was bijna afscheidnemend. Eind vorig jaar had hij te kennen gegeven dat hij de fakkel zou doorgeven in de zomer van 2013. De professor Communicatie- en Mediarecht, had de farmaceutische industrie binnen de lijntjes leren kleuren, dankzij een strengere deontologische code. Geen snoepreisjes meer voor zorgverstrekkers bijvoorbeeld. Er zijn echter dokters die zich nog altijd ongemakkelijk voelen bij de marketingtechnieken van de pillenfabrieken.

Pharma.be heeft een Code voor deontologie. Nestbevuilers worden voor het Bureau voor Vervolgingen geplaatst, een soort interne rechtbank. Tegen "het vonnis" is nog een beroep mogelijk.

Toch werd Alexion gevraagd of ze instemde met hoorzittingen voor een speciaal daarvoor opgerichte Tasc Force Ethics. Een andere procedure dus.

"Bijzondere omstandigheden vereisen bijzondere maatregelen," zo stelt Leo Neels deze week in Z-Talk Goossens.

In de Code is nochtans expliciet sprake van "ernstige inbreuken".

Er zouden tijdens het onderzoek van Pharma.be merkwaardige dingen zijn gebeurd. Waarom kregen de tussenpersonen, die de ouders van Victor informatie hadden gegeven over de niet-terugbetaling van Soliris een spreekverbod van Alexion, zo is achter de schermen te horen. Waarom werd de general manager van Alexion België tijdens de procedure aan de deur gezet, en nam het Amerikaanse topmanagement het over?

De speciale ethische commissie van Pharma.be maakte uiteindelijk zijn eindverslag klaar en stelde een sanctie voor. Een van de elementen daarin was de publicatie van de bevindingen. Een publieke veroordeling dus. Alexion werd uitgenodigd bij de Raad van Bestuur van de sectorvereniging om dat eindverslag te bediscussiëren (want zo was het afgesproken, er mocht in elke stap van het proces een tegensprekelijk debat gevoerd worden. U moet zich overigens voorstellen dat die tafel van de Raad van Bestuur gevuld is met collega's van Alexion.) Alexion uitte z'n ongenoegen over alles en liet een rechter die avond nog een spreekverbod opleggen aan Pharma.be.

Deze week oordeelde de rechter dat er terug gepraat mag worden, maar...Pharma.be én Leo Neels (intussen bij Pharma.be vertrokken) zwijgen in alle talen.

Intussen besliste Pharma.be dat Alexion onder de loep zal gelegd worden in de klassieke procedure die de Code voor deontologie voorschrijft. Alleen... de werkzaamheden liggen daar stil, omdat Alexion een proces is gestart over de methode waarop het op de rooster is gelegd. Pharma.be is zijn boekje te buiten gegaan, zo meent het bedrijf.

Het zal nu tot 2015 duren vooraleer we weten wat Alexion precies op zijn kerfstok heeft. En dat is nu net de kern van de zaak. Leo Neels heeft gelijk als hij zegt dat het over waarden en ethiek moet gaan. Het valt te betreuren dat hij zijn termijn bij Pharma.be zo moet afsluiten.

Intussen is de kleine Victor wel gered. De zaak heeft ook pijnlijk aangetoond dat sommige geneesmiddelen zo duur zijn (18.000 euro per maand voor Victor), dat ze onze ziekteverzekering doen kraken. Het is hoog tijd voor een debat over hoe we onze ziekteverzekering solidair en betaalbaar houden. In Z-Talk Goossens worden alvast enkele voorstellen gelanceerd.

Voormalig algemeen directeur van Pharma.be Leo Neels en gezondheidseconoom Lieven Annemans zijn te gast in Z-Talk Goossens op Kanaal Z.

De ouders van Victor hadden kranten en televisiestations ingeschakeld om aan te klagen dat het enige medicijn dat hun zoontje kon redden een negatieve beoordeling had gekregen voor de terugbetaling door het RIZIV. Enkele dagen later veranderde die storm in een tyfoon toen kranten vertelden dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Alexion, de producent van Soliris, de ouders via tussenpersonen had opgejut over dat negatieve advies. De media blokletterden dat ze misbruikt waren door de fabrikant om het medicijn alsnog vergoed te krijgen door de overheid.Leo Neels, de baas van Pharma.be, de Belgische vereniging van farmaceutische bedrijven, moet erg verveeld gezeten hebben met die aantijgingen. Leo Neels was bijna afscheidnemend. Eind vorig jaar had hij te kennen gegeven dat hij de fakkel zou doorgeven in de zomer van 2013. De professor Communicatie- en Mediarecht, had de farmaceutische industrie binnen de lijntjes leren kleuren, dankzij een strengere deontologische code. Geen snoepreisjes meer voor zorgverstrekkers bijvoorbeeld. Er zijn echter dokters die zich nog altijd ongemakkelijk voelen bij de marketingtechnieken van de pillenfabrieken. Pharma.be heeft een Code voor deontologie. Nestbevuilers worden voor het Bureau voor Vervolgingen geplaatst, een soort interne rechtbank. Tegen "het vonnis" is nog een beroep mogelijk.Toch werd Alexion gevraagd of ze instemde met hoorzittingen voor een speciaal daarvoor opgerichte Tasc Force Ethics. Een andere procedure dus."Bijzondere omstandigheden vereisen bijzondere maatregelen," zo stelt Leo Neels deze week in Z-Talk Goossens.In de Code is nochtans expliciet sprake van "ernstige inbreuken".Er zouden tijdens het onderzoek van Pharma.be merkwaardige dingen zijn gebeurd. Waarom kregen de tussenpersonen, die de ouders van Victor informatie hadden gegeven over de niet-terugbetaling van Soliris een spreekverbod van Alexion, zo is achter de schermen te horen. Waarom werd de general manager van Alexion België tijdens de procedure aan de deur gezet, en nam het Amerikaanse topmanagement het over?De speciale ethische commissie van Pharma.be maakte uiteindelijk zijn eindverslag klaar en stelde een sanctie voor. Een van de elementen daarin was de publicatie van de bevindingen. Een publieke veroordeling dus. Alexion werd uitgenodigd bij de Raad van Bestuur van de sectorvereniging om dat eindverslag te bediscussiëren (want zo was het afgesproken, er mocht in elke stap van het proces een tegensprekelijk debat gevoerd worden. U moet zich overigens voorstellen dat die tafel van de Raad van Bestuur gevuld is met collega's van Alexion.) Alexion uitte z'n ongenoegen over alles en liet een rechter die avond nog een spreekverbod opleggen aan Pharma.be.Deze week oordeelde de rechter dat er terug gepraat mag worden, maar...Pharma.be én Leo Neels (intussen bij Pharma.be vertrokken) zwijgen in alle talen.Intussen besliste Pharma.be dat Alexion onder de loep zal gelegd worden in de klassieke procedure die de Code voor deontologie voorschrijft. Alleen... de werkzaamheden liggen daar stil, omdat Alexion een proces is gestart over de methode waarop het op de rooster is gelegd. Pharma.be is zijn boekje te buiten gegaan, zo meent het bedrijf.Het zal nu tot 2015 duren vooraleer we weten wat Alexion precies op zijn kerfstok heeft. En dat is nu net de kern van de zaak. Leo Neels heeft gelijk als hij zegt dat het over waarden en ethiek moet gaan. Het valt te betreuren dat hij zijn termijn bij Pharma.be zo moet afsluiten.Intussen is de kleine Victor wel gered. De zaak heeft ook pijnlijk aangetoond dat sommige geneesmiddelen zo duur zijn (18.000 euro per maand voor Victor), dat ze onze ziekteverzekering doen kraken. Het is hoog tijd voor een debat over hoe we onze ziekteverzekering solidair en betaalbaar houden. In Z-Talk Goossens worden alvast enkele voorstellen gelanceerd.Voormalig algemeen directeur van Pharma.be Leo Neels en gezondheidseconoom Lieven Annemans zijn te gast in Z-Talk Goossens op Kanaal Z.