Op 30 september 2015 zond Mohamed Ouaamari tijdens een activiteit van Sinc, een vereniging die het ondernemen onder studenten promoot, een tweet de wereld in. Hij grapte dat hij voor een massahysterie zou zorgen in het ING Gebouw. Met veel machtsvertoon kwam het snelle respons team van de Antwerpse politie het evenement stilleggen en Mohamed werd gearresteerd. Twitter, de pers en de maatschappijcritici in de commentaarsecties van nieuwswebsites reageerden verontwaardigd. Dit is een zoveelste teken van de betuttelende houding van onze bestuursorganen.

Antwerpen: 'Waarom moeten twee combi's en een resem camera's elke avond de studenten in de gaten houden?''

Zelf zien we steeds vaker combi's met wel vijftien politieagenten over de Ossenmarkt en de Stadswaag patrouilleren. Op sommige avonden zijn er meer agenten op straat te zien dan studenten. Is de politie er niet net om de criminaliteit aan te pakken, in plaats van bepaalde groepen te viseren?

Alleenheerschappij van de burgemeester

Voor alle duidelijkheid: Wij verkondigen geen anti-politieboodschap. Met de agenten kan rustig en vriendelijk gesproken worden. Het verhaal van de politie: "We zijn naar hier gestuurd om de openbare orde te beschermen". Dat dit de kerntaak is van de politie, staat als een paal boven water.

Maar behoort tot deze kerntaak ook het afbreken van tafeltjes tijdens evenementen - omdat er vooraf geen vergunning aangevraagd werd? Dit gebeurde namelijk op 5 oktober 2015 aan de Ossenmarkt. En dit is geen alleenstaand geval. Welk beleid zit hierachter?

'Sinds dit jaar heeft Antwerpen een 'studentenflik' maar deze is inefficiënt. Hij wordt door zijn collega's zelfs smalend 'een marsepeinen ventje' genoemd.'

Volgens de Antwerpse politiecodex (artikel 714) kan één persoon beslissen om extra controles op te leggen 'wanneer er gevaar kan zijn voor openbare overlast'. Deze persoon is de burgemeester. Het lijkt erop dat de burgervader naar eigen goeddunken kan beslissen om nu eens extra controles te organiseren, dan weer niet. Dit ruikt naar willekeur.

Openbare Overlast

Dat er overlast heerst - op sommige avonden - staat buiten kijf. De Ossenmarkt en Stadswaag vormen het centrum van de studentenbuurt. Ook daar is het nieuwe academiejaar zonet van start gegaan. Volgens buurtcomités zou de openbare orde systematisch geschonden worden door studenten.

Toch dient dit genuanceerd te worden. In de eerste plaats is het opmerkelijk dat er wel met buurtcomités overlegd wordt, maar niet met de studenten. Sinds dit jaar heeft Antwerpen een 'studentenflik' maar deze is inefficiënt. Hij wordt door zijn collega's zelfs smalend 'een marsepeinen ventje' genoemd. Ten tweede nam de Leuvense politie in 2011 gelijkaardige maatregelen. Het resultaat? Een magere 35 "overlastpv's" in de eerste week. Als er zo weinig gebeurt, is het dan nog de moeite om politieagenten op pad te sturen?

Big brother is watching you

Het heeft er alle schijn naar dat het bestuur gewoon zijn spierballen wil tonen aan de student. Het vorige stadsbestuur deed dit in 2009-2010 met operatie 'leefbare studentenbuurt'. Zij opteerden voor camera's op de Ossenmarkt. Dit stadsbestuur kiest voor 'boots on the ground'. Studenten krijgen het gevoel schuldig te zijn alvorens er iets zou gebeurd zijn. Waarom anders zouden twee combi's en een resem camera's elke avond hun doen en laten in de gaten houden?

En nu?

Is al dat blauw van de ordehandhaving in de studentenbuurt wel nodig? Worden de combi's en manuren niet beter aangewend worden om de criminaliteit in de stad te bestrijden, in plaats van om studenten te intimideren? Er zijn in Antwerpen genoeg uitdagingen op het vlak van veiligheid. Ook bij studenten, maar daarom niet in de studentenbuurt, zoals deze week nog bleek uit een blogbericht van de 19-jarige studente Noa Tuyaerts. 'Misschien kan de burgemeester zich een beetje meer toeleggen op de veiligheid in Antwerpen dan bij het uitschrijven van GAS-boetes omwille van het wildplassen van zatte studenten, of enkele schooljongeren die een papiertje naast de vuilbak gooien', klaagde zij aan.

Om het probleem van de overlast aan te pakken, willen we als studenten de dialoog aangaan met het stadsbestuur en de buurtbewoners. Het is tijd om samen rond de tafel te gaan zitten, en de situatie verder te doorgronden. Dit zal de situatie voor alle betrokken partijen vooruit helpen.

(Dries Van Thielen is communicatieverantwoordelijke van de liberale studentenvereniging LVSV)

Op 30 september 2015 zond Mohamed Ouaamari tijdens een activiteit van Sinc, een vereniging die het ondernemen onder studenten promoot, een tweet de wereld in. Hij grapte dat hij voor een massahysterie zou zorgen in het ING Gebouw. Met veel machtsvertoon kwam het snelle respons team van de Antwerpse politie het evenement stilleggen en Mohamed werd gearresteerd. Twitter, de pers en de maatschappijcritici in de commentaarsecties van nieuwswebsites reageerden verontwaardigd. Dit is een zoveelste teken van de betuttelende houding van onze bestuursorganen. Zelf zien we steeds vaker combi's met wel vijftien politieagenten over de Ossenmarkt en de Stadswaag patrouilleren. Op sommige avonden zijn er meer agenten op straat te zien dan studenten. Is de politie er niet net om de criminaliteit aan te pakken, in plaats van bepaalde groepen te viseren?Voor alle duidelijkheid: Wij verkondigen geen anti-politieboodschap. Met de agenten kan rustig en vriendelijk gesproken worden. Het verhaal van de politie: "We zijn naar hier gestuurd om de openbare orde te beschermen". Dat dit de kerntaak is van de politie, staat als een paal boven water. Maar behoort tot deze kerntaak ook het afbreken van tafeltjes tijdens evenementen - omdat er vooraf geen vergunning aangevraagd werd? Dit gebeurde namelijk op 5 oktober 2015 aan de Ossenmarkt. En dit is geen alleenstaand geval. Welk beleid zit hierachter?Volgens de Antwerpse politiecodex (artikel 714) kan één persoon beslissen om extra controles op te leggen 'wanneer er gevaar kan zijn voor openbare overlast'. Deze persoon is de burgemeester. Het lijkt erop dat de burgervader naar eigen goeddunken kan beslissen om nu eens extra controles te organiseren, dan weer niet. Dit ruikt naar willekeur.Dat er overlast heerst - op sommige avonden - staat buiten kijf. De Ossenmarkt en Stadswaag vormen het centrum van de studentenbuurt. Ook daar is het nieuwe academiejaar zonet van start gegaan. Volgens buurtcomités zou de openbare orde systematisch geschonden worden door studenten. Toch dient dit genuanceerd te worden. In de eerste plaats is het opmerkelijk dat er wel met buurtcomités overlegd wordt, maar niet met de studenten. Sinds dit jaar heeft Antwerpen een 'studentenflik' maar deze is inefficiënt. Hij wordt door zijn collega's zelfs smalend 'een marsepeinen ventje' genoemd. Ten tweede nam de Leuvense politie in 2011 gelijkaardige maatregelen. Het resultaat? Een magere 35 "overlastpv's" in de eerste week. Als er zo weinig gebeurt, is het dan nog de moeite om politieagenten op pad te sturen? Het heeft er alle schijn naar dat het bestuur gewoon zijn spierballen wil tonen aan de student. Het vorige stadsbestuur deed dit in 2009-2010 met operatie 'leefbare studentenbuurt'. Zij opteerden voor camera's op de Ossenmarkt. Dit stadsbestuur kiest voor 'boots on the ground'. Studenten krijgen het gevoel schuldig te zijn alvorens er iets zou gebeurd zijn. Waarom anders zouden twee combi's en een resem camera's elke avond hun doen en laten in de gaten houden? En nu? Is al dat blauw van de ordehandhaving in de studentenbuurt wel nodig? Worden de combi's en manuren niet beter aangewend worden om de criminaliteit in de stad te bestrijden, in plaats van om studenten te intimideren? Er zijn in Antwerpen genoeg uitdagingen op het vlak van veiligheid. Ook bij studenten, maar daarom niet in de studentenbuurt, zoals deze week nog bleek uit een blogbericht van de 19-jarige studente Noa Tuyaerts. 'Misschien kan de burgemeester zich een beetje meer toeleggen op de veiligheid in Antwerpen dan bij het uitschrijven van GAS-boetes omwille van het wildplassen van zatte studenten, of enkele schooljongeren die een papiertje naast de vuilbak gooien', klaagde zij aan.Om het probleem van de overlast aan te pakken, willen we als studenten de dialoog aangaan met het stadsbestuur en de buurtbewoners. Het is tijd om samen rond de tafel te gaan zitten, en de situatie verder te doorgronden. Dit zal de situatie voor alle betrokken partijen vooruit helpen.(Dries Van Thielen is communicatieverantwoordelijke van de liberale studentenvereniging LVSV)