Dat er in ons dichtbevolkte Vlaanderen veel druk is op de open ruimte, is een understatement. Vlaanderen zou bijna een miljoen hectare open ruimte hebben, maar daar wordt nog altijd elke dag 6 hectare van afgeknaagd. Een van de oplossingen ligt in dubbelgebruik: bepaalde zones inzetten voor meerdere doeleinden, zoals natuurwaarden creëren in landbouwgebied. De laatste maanden neemt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) opvallende maatregelen om natuur en bos een dubbele functie te geven.
...