Het relaas van Dominique Dehaene - geen familie van wijlen Jean-Luc - is natuurlijk hoogst persoonlijk. Tegelijk is het illustratief voor de zware arbeid en de geringe waardering die het leven uitmaken van veel 'kleine' politici in al die Vlaamse dorpen, steden en gemeenten.
...