Alle grote centrumpartijen hebben de voorbije twee decennia mogen besturen op het landelijke en het gewestelijke niveau. Telkens beloofden ze onze economie sterker te maken. Maar als we op die twintig jaar terugblikken, gebiedt de eerlijkheid ons te besluiten dat daar weinig van is terechtgekomen. Velen wijzen met de beschuldigende vinger naar de drie opeenvolgende regeringen onder de liberale premier Guy Verhofstadt. Die hadden knopen moeten doorhakken, bijvoorbeeld wat de pensioenen en de kerncentrales betreft. Maar laten we wel wezen: de daaropvolgende coalities hebben dat ook niet gedaan, en ook onder de huidige regering is er geen trendbreuk gekomen. De volgende generaties zullen het alleen maar moeilijker krijgen om de welvaart te behouden in een steeds woeligere wereld.
...