22 miljard euro. Dat is het bedrag dat volgens het monitoringcomité bij de Federale Overheidsdienst Begroting moet gevonden worden om tegen 2015 de overheidsfinanciën min of meer op orde te krijgen. Dat is een stuk meer dan de 17 miljard die het Federaal Planbureau een maand geleden had becijferd. Maar waar haal je zo veel geld? Knack vroeg vier specialisten overheidsfinanciën waar we dat geld kunnen vinden. Dat leverde enkele opvallende ideeën op. André Decoster (K.U.Leuven):

'De echte uitdaging zijn niet de cijfers die nu de pers halen, maar de vergrijzing, en vooral de toenemende uitgaven in de gezondheidszorg. Beide aspecten zijn en blijven welvaartsverhogend. Daarom is een veralgemeende sociale bijdrage die niet enkel op arbeid maar op alle inkomens rust (dus ook het inkomen uit vermogen, roerend of onroerend) nog zo gek niet. Ook de verruiming van de belastbare basis door tal van vrijstellingen ter discussie te stellen (de bedrijfswagens om maar iets te noemen) kan, in detail bestudeerd, soelaas bieden. Dat kan zelfs gepaard gaan met lagere aanslagvoeten om het budgettair neutraal te houden. Voeg er een kleiner ambtenarenkorps in een rationeler staatsbestel aan toe, met efficiënte administraties in performante regio's en op federaal niveau, en ook daar besparen we al snel miljarden.'

Gert Peersman (Unversiteit Gent):

'Het is mathematisch onmogelijk om die saneringen te volbrengen zonder in te grijpen in de sociale zekerheid. Dat is niet populair, we gaan dat ook zeker voelen, maar we hebben geen keuze. Binnen de sociale zekerheid moeten we ten eerste kijken naar de gezondheidszorg. Ik hoor zeggen dat men de afgesproken groeinorm van 4,5 procent boven de inflatie zal bijstellen naar de actuele groei van iets meer dan 2 procent. Maar dat is niet echt besparen. Echt besparen houdt in dat men zegt dat de kosten in de gezondheidszorg niet meer mogen stijgen dan de groei van ons bbp. Er moet zeker ook iets gebeuren met onze pensioenen. We zullen geen andere keuze hebben dan de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen. Je kan dat doet zoals andere landen dat al gedaan hebben: elk jaar werd de wettelijke pensioenleeftijd er met één maand verhoogd. Na 20 jaar ligt de pensioenleeftijd dan 20 maanden hoger.'

Herman Matthijs (VUB):

'Het grootste deel van de sanering moet komen van via een vermindering van de overheidsuitgaven. Daarbij is een staatshervorming van cruciaal belang: grote pakketten bevoegdheden moeten van het federale niveau naar de regio's gaan, zonder dat de budgetten volledig meegaan.. In de pensioenen zou je de baremaverhogingen die nu doorgevoerd worden voor overheidspensioenen, de perequatie, kunnen afschaffen. En verder iedereen verplichten om minimum tot op zijn 60ste te werken. Op de kinderbijslagen kan je misschien nog het makkelijkst besparen. Moet je maandelijks kinderbijslagen uitkeren én ook nog een belastingvoordeel toekennen bij de jaarlijkse fiscale aangifte?'

Jozef Pacolet (Hiva - K.U.Leuven):

'Uit studies blijkt dat we in België voor zo'n 100 miljard euro belastingen mislopen, onder meer door ontduiking, ontwijking, maar ook allerlei belastingverminderingen, vrijstellingen en andere aftrekmogelijkheden waarvan burgers en bedrijven vandaag gretig gebruik van kunnen maken.. Daar valt dus voor de overheid nog wat geld te rapen. Allerlei overdrijvingen, zoals het niet belasten, nultarieven en verschillen in tarieven moeten uit ons belastingsysteem. Zij worden als onbillijk ervaren en leiden tot ontwijking en het zoeken naar de minst belaste weg. Een voorbeeld is de schijnzelfstandigheid en de vervennootschappelijking van sommige arbeid. Ik pleit dus voor fiscale vereenvoudiging en transparantie, maar men moet er wel voor zorgen dat alle inkomens op billijke wijze bijdragen. En dit uiteraard naast de volgehouden strijd tegen fiscale en sociale fraude.' (EWP/PAM)

22 miljard euro. Dat is het bedrag dat volgens het monitoringcomité bij de Federale Overheidsdienst Begroting moet gevonden worden om tegen 2015 de overheidsfinanciën min of meer op orde te krijgen. Dat is een stuk meer dan de 17 miljard die het Federaal Planbureau een maand geleden had becijferd. Maar waar haal je zo veel geld? Knack vroeg vier specialisten overheidsfinanciën waar we dat geld kunnen vinden. Dat leverde enkele opvallende ideeën op. André Decoster (K.U.Leuven): 'De echte uitdaging zijn niet de cijfers die nu de pers halen, maar de vergrijzing, en vooral de toenemende uitgaven in de gezondheidszorg. Beide aspecten zijn en blijven welvaartsverhogend. Daarom is een veralgemeende sociale bijdrage die niet enkel op arbeid maar op alle inkomens rust (dus ook het inkomen uit vermogen, roerend of onroerend) nog zo gek niet. Ook de verruiming van de belastbare basis door tal van vrijstellingen ter discussie te stellen (de bedrijfswagens om maar iets te noemen) kan, in detail bestudeerd, soelaas bieden. Dat kan zelfs gepaard gaan met lagere aanslagvoeten om het budgettair neutraal te houden. Voeg er een kleiner ambtenarenkorps in een rationeler staatsbestel aan toe, met efficiënte administraties in performante regio's en op federaal niveau, en ook daar besparen we al snel miljarden.' Gert Peersman (Unversiteit Gent): 'Het is mathematisch onmogelijk om die saneringen te volbrengen zonder in te grijpen in de sociale zekerheid. Dat is niet populair, we gaan dat ook zeker voelen, maar we hebben geen keuze. Binnen de sociale zekerheid moeten we ten eerste kijken naar de gezondheidszorg. Ik hoor zeggen dat men de afgesproken groeinorm van 4,5 procent boven de inflatie zal bijstellen naar de actuele groei van iets meer dan 2 procent. Maar dat is niet echt besparen. Echt besparen houdt in dat men zegt dat de kosten in de gezondheidszorg niet meer mogen stijgen dan de groei van ons bbp. Er moet zeker ook iets gebeuren met onze pensioenen. We zullen geen andere keuze hebben dan de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen. Je kan dat doet zoals andere landen dat al gedaan hebben: elk jaar werd de wettelijke pensioenleeftijd er met één maand verhoogd. Na 20 jaar ligt de pensioenleeftijd dan 20 maanden hoger.' Herman Matthijs (VUB): 'Het grootste deel van de sanering moet komen van via een vermindering van de overheidsuitgaven. Daarbij is een staatshervorming van cruciaal belang: grote pakketten bevoegdheden moeten van het federale niveau naar de regio's gaan, zonder dat de budgetten volledig meegaan.. In de pensioenen zou je de baremaverhogingen die nu doorgevoerd worden voor overheidspensioenen, de perequatie, kunnen afschaffen. En verder iedereen verplichten om minimum tot op zijn 60ste te werken. Op de kinderbijslagen kan je misschien nog het makkelijkst besparen. Moet je maandelijks kinderbijslagen uitkeren én ook nog een belastingvoordeel toekennen bij de jaarlijkse fiscale aangifte?' Jozef Pacolet (Hiva - K.U.Leuven): 'Uit studies blijkt dat we in België voor zo'n 100 miljard euro belastingen mislopen, onder meer door ontduiking, ontwijking, maar ook allerlei belastingverminderingen, vrijstellingen en andere aftrekmogelijkheden waarvan burgers en bedrijven vandaag gretig gebruik van kunnen maken.. Daar valt dus voor de overheid nog wat geld te rapen. Allerlei overdrijvingen, zoals het niet belasten, nultarieven en verschillen in tarieven moeten uit ons belastingsysteem. Zij worden als onbillijk ervaren en leiden tot ontwijking en het zoeken naar de minst belaste weg. Een voorbeeld is de schijnzelfstandigheid en de vervennootschappelijking van sommige arbeid. Ik pleit dus voor fiscale vereenvoudiging en transparantie, maar men moet er wel voor zorgen dat alle inkomens op billijke wijze bijdragen. En dit uiteraard naast de volgehouden strijd tegen fiscale en sociale fraude.' (EWP/PAM)