De tekst van de groenen kreeg oorspronkelijk weinig kansen toegedicht. Door de polemiek over de Belgische steun voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties kwam daar plots verandering in.

De resolutie van Wouter De Vriendt en Benoît Hellings ging oorspronkelijk verder dan de uiteindelijk goedgekeurde tekst. Hun pleidooi om de handelsrelaties met de oerconservatieve soennitische oliestaat op te schorten in afwachting van een diepgaande analyse van de geldstromen van en naar Saoedi-Arabië ging immers te ver voor de meerderheid. Een reeks amendementen later wordt de federale regering slechts gevraagd de diplomatieke, handels- en andere relaties "aan een diepgaande reflectie te onderwerpen". Ze krijgt ook de vraag om de Credendo Group te gelasten niet langer verzekeringsproducten aan te bieden voor Belgische wapenexportdossiers.

Daarnaast vraagt de resolutie dus ook aan de gewesten om te stoppen met wapens te verkopen aan Saoedi-Arabië. Vooral de belangen van de Waalse wapenindustrie komen daardoor in het vizier. Anders dan de PS weerhield dat de Waalse regeringspartij cdH echter niet om de tekst uiteindelijk toch te steunen. "Het is immers een duidelijke stap voorwaarts", zo argumenteerde Kamerlid Georges Dallemagne. Hij toonde zich niettemin kritisch over de politieke spelletjes rond de tekst en wees er fijntjes op dat de groene resolutie een welkome bliksemafleider was voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die in het oog van de storm was terechtgekomen door de Belgische steun voor Saoedi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie. Sp.a steunde uiteindelijk ook.

In commissie had Kamerlid Dirk Van der Maelen nog betwijfeld of de resolutie wel de zogenaamde 'dual use' goederen omvat, die zowel civiele als militaire doeleinden kunnen hebben. De meerderheid wilde dat niet met zoveel woorden in de tekst, maar wees er op dat de juridische diensten van de Kamer de tekst wel degelijk zo lezen. En dat volstond uiteindelijk voor steun van sp.a.

Minister Reynders zei alvast de resolutie te zullen uitvoeren, weliswaar binnen de grenzen van zijn bevoegdheden. Hij verzekerde Van der Maelen dat hij de gewesten dus ook zal vragen of de federale regering in naam van België mag pleiten voor een Europees embargo "voor wapens én dual use goederen" richting Saoedi-Arabië, zoals eveneens gevraagd wordt in de resolutie.

De tekst van de groenen kreeg oorspronkelijk weinig kansen toegedicht. Door de polemiek over de Belgische steun voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties kwam daar plots verandering in. De resolutie van Wouter De Vriendt en Benoît Hellings ging oorspronkelijk verder dan de uiteindelijk goedgekeurde tekst. Hun pleidooi om de handelsrelaties met de oerconservatieve soennitische oliestaat op te schorten in afwachting van een diepgaande analyse van de geldstromen van en naar Saoedi-Arabië ging immers te ver voor de meerderheid. Een reeks amendementen later wordt de federale regering slechts gevraagd de diplomatieke, handels- en andere relaties "aan een diepgaande reflectie te onderwerpen". Ze krijgt ook de vraag om de Credendo Group te gelasten niet langer verzekeringsproducten aan te bieden voor Belgische wapenexportdossiers. Daarnaast vraagt de resolutie dus ook aan de gewesten om te stoppen met wapens te verkopen aan Saoedi-Arabië. Vooral de belangen van de Waalse wapenindustrie komen daardoor in het vizier. Anders dan de PS weerhield dat de Waalse regeringspartij cdH echter niet om de tekst uiteindelijk toch te steunen. "Het is immers een duidelijke stap voorwaarts", zo argumenteerde Kamerlid Georges Dallemagne. Hij toonde zich niettemin kritisch over de politieke spelletjes rond de tekst en wees er fijntjes op dat de groene resolutie een welkome bliksemafleider was voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die in het oog van de storm was terechtgekomen door de Belgische steun voor Saoedi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie. Sp.a steunde uiteindelijk ook. In commissie had Kamerlid Dirk Van der Maelen nog betwijfeld of de resolutie wel de zogenaamde 'dual use' goederen omvat, die zowel civiele als militaire doeleinden kunnen hebben. De meerderheid wilde dat niet met zoveel woorden in de tekst, maar wees er op dat de juridische diensten van de Kamer de tekst wel degelijk zo lezen. En dat volstond uiteindelijk voor steun van sp.a. Minister Reynders zei alvast de resolutie te zullen uitvoeren, weliswaar binnen de grenzen van zijn bevoegdheden. Hij verzekerde Van der Maelen dat hij de gewesten dus ook zal vragen of de federale regering in naam van België mag pleiten voor een Europees embargo "voor wapens én dual use goederen" richting Saoedi-Arabië, zoals eveneens gevraagd wordt in de resolutie.