Het actieplan telt 13 maatregelen, zo verduidelijkte het kabinet van Morreale. De maatregelen worden in nauwe samenwerking met het werkveld opgesteld en moeten ook bruikbaar zijn bij andere epidemieën dan COVID-19. Het plan voorziet onder meer in het aanleggen van een dynamische strategische stock van beschermingsmateriaal waarmee de professionele noden voor een periode van drie maanden gedekt kunnen worden. De opbouw is intussen al bezig, sinds het Henegouwse bedrijf Detrian de productie van chirurgische maskers is opgestart. Daarnaast moet ook elke instelling een strategische stock aanleggen waarmee deze de eigen behoeften voor eenzelfde periode kan voldoen. Voorts komen er mobiele multidisciplinaire teams van artsen, verplegers en anderen, die de lokale autoriteiten kunnen bijstaan bij uitbraken in de gemeente of in opvangvoorzieningen. Elk rusthuis of instelling voor gehandicapten moet over een noodplan beschikken, met onder meer de banden met ziekenhuisnetwerken, maatregelen die ontplooid moeten worden bij de uitbraak van een epidemie, de aanduiding van een 'noodcoördinator' en een referentiearts. Andere maatregelen uit het noodplan zijn het uitwerken van een digitaal monitoringinstrument, een crisiscel binnen Aviq, het agentschap voor 'een kwaliteitsvol leven', en samenwerkingsprotocollen voor de sleutelfiguren bij een gezondheidscrisis. Daarnaast wordt ook de jaarlijkse griepvaccinatie uitgebreid. De vrees bestaat immers dat een heropflakkering van het coronavirus zou samenvallen met de seizoensgriep. (Belga)

Het actieplan telt 13 maatregelen, zo verduidelijkte het kabinet van Morreale. De maatregelen worden in nauwe samenwerking met het werkveld opgesteld en moeten ook bruikbaar zijn bij andere epidemieën dan COVID-19. Het plan voorziet onder meer in het aanleggen van een dynamische strategische stock van beschermingsmateriaal waarmee de professionele noden voor een periode van drie maanden gedekt kunnen worden. De opbouw is intussen al bezig, sinds het Henegouwse bedrijf Detrian de productie van chirurgische maskers is opgestart. Daarnaast moet ook elke instelling een strategische stock aanleggen waarmee deze de eigen behoeften voor eenzelfde periode kan voldoen. Voorts komen er mobiele multidisciplinaire teams van artsen, verplegers en anderen, die de lokale autoriteiten kunnen bijstaan bij uitbraken in de gemeente of in opvangvoorzieningen. Elk rusthuis of instelling voor gehandicapten moet over een noodplan beschikken, met onder meer de banden met ziekenhuisnetwerken, maatregelen die ontplooid moeten worden bij de uitbraak van een epidemie, de aanduiding van een 'noodcoördinator' en een referentiearts. Andere maatregelen uit het noodplan zijn het uitwerken van een digitaal monitoringinstrument, een crisiscel binnen Aviq, het agentschap voor 'een kwaliteitsvol leven', en samenwerkingsprotocollen voor de sleutelfiguren bij een gezondheidscrisis. Daarnaast wordt ook de jaarlijkse griepvaccinatie uitgebreid. De vrees bestaat immers dat een heropflakkering van het coronavirus zou samenvallen met de seizoensgriep. (Belga)