Met het akkoord houdt de Waalse regering rekening met zowel haar internationale relaties, de eisen van de industrie als de mensenrechten, maakt minister-president Rudy Demotte (PS) zich sterk. In het ontwerp staat dat in de meest gevoelige dossiers (1 tot 1,5% van de export) het bedrijf in kwestie zijn specifiek wapentuig pas mag produceren nadat het een licentie heeft gekregen. Een speciale ad hoc-adviescommissie behoudt haar initiatiefrecht om met een advies te komen wanneer ze een probleem heeft met een aanvraag voor een exportvergunning. Het ontwerpdecreet moet niet meer langs de Raad van State en is al naar het Waals parlement gestuurd. De regering hoopt het nog voor 30 juni goedgekeurd te krijgen, zoals ze ook toegezegd heeft aan de Europese Unie. Met het akkoord wordt trouwens een richtlijn ter zake in wetgeving omgezet. (BPE)

Met het akkoord houdt de Waalse regering rekening met zowel haar internationale relaties, de eisen van de industrie als de mensenrechten, maakt minister-president Rudy Demotte (PS) zich sterk. In het ontwerp staat dat in de meest gevoelige dossiers (1 tot 1,5% van de export) het bedrijf in kwestie zijn specifiek wapentuig pas mag produceren nadat het een licentie heeft gekregen. Een speciale ad hoc-adviescommissie behoudt haar initiatiefrecht om met een advies te komen wanneer ze een probleem heeft met een aanvraag voor een exportvergunning. Het ontwerpdecreet moet niet meer langs de Raad van State en is al naar het Waals parlement gestuurd. De regering hoopt het nog voor 30 juni goedgekeurd te krijgen, zoals ze ook toegezegd heeft aan de Europese Unie. Met het akkoord wordt trouwens een richtlijn ter zake in wetgeving omgezet. (BPE)