De Waalse regering timmert in alle discretie aan een oplossing, klinkt het. Het bewuste decreet, dat stamt uit 2018, moest in de nasleep van de Publifin-affaire een schoonmaak houden in het kluwen van intercommunales en hun filialen. Aan de basis van de problemen ligt dus het beroep van Intégrale, onderdeel van Nethys, bij het Grondwettelijk Hof. Het decreet is niet van toepassing op pensioenfondsen, maar wel op verzekeraars, en Intégrale beschouwt dat als discriminatie. De verzekeraar is bovendien van mening dat het Waals Gewest zich in zijn decreet federale bevoegdheden toe-eigent. Enkel het federale niveau kan regels uitschrijven voor verzekeraars. Het Waals Gewest meent dat Intégrale goede argumenten heeft. Het gewest is zich ervan bewust dat de tekst met spoed opgesteld werd en dat correcties zich opdringen. Als het Waals Gewest wordt teruggefloten door het Grondwettelijk Hof zouden de meest omstreden artikels van het decreet sneuvelen, vooral die die de Waalse voogdij bevestigen over lokale vennootschappen en hun filialen. Dat zou ook betekenen dat de annulering van de verkoop van Voo, Win en Elicio door de Waalse overheid geen juridische basis heeft. De zaak wordt op 18 december behandeld. (Belga)

De Waalse regering timmert in alle discretie aan een oplossing, klinkt het. Het bewuste decreet, dat stamt uit 2018, moest in de nasleep van de Publifin-affaire een schoonmaak houden in het kluwen van intercommunales en hun filialen. Aan de basis van de problemen ligt dus het beroep van Intégrale, onderdeel van Nethys, bij het Grondwettelijk Hof. Het decreet is niet van toepassing op pensioenfondsen, maar wel op verzekeraars, en Intégrale beschouwt dat als discriminatie. De verzekeraar is bovendien van mening dat het Waals Gewest zich in zijn decreet federale bevoegdheden toe-eigent. Enkel het federale niveau kan regels uitschrijven voor verzekeraars. Het Waals Gewest meent dat Intégrale goede argumenten heeft. Het gewest is zich ervan bewust dat de tekst met spoed opgesteld werd en dat correcties zich opdringen. Als het Waals Gewest wordt teruggefloten door het Grondwettelijk Hof zouden de meest omstreden artikels van het decreet sneuvelen, vooral die die de Waalse voogdij bevestigen over lokale vennootschappen en hun filialen. Dat zou ook betekenen dat de annulering van de verkoop van Voo, Win en Elicio door de Waalse overheid geen juridische basis heeft. De zaak wordt op 18 december behandeld. (Belga)