"Het is een licht doffe regenboog", vindt Alda Greoli, fractieleidster in de Franse Gemeenschap en uittredend Waals minister, in een eerste reactie. "We kunnen ons verheugen dat de prioriteit van het klimaat vertaald is in het regeerakkoord. Ook het excellentiepact voor het onderwijs wordt behouden en andere beleidskeuzes worden voortgezet. Anderzijds ben ik verbaasd dat een andere prioriteit, de vergrijzing, niet in aanmerking genomen werd. De zorgverzekering is verdwenen. Heeft het klimaat andere prioriteiten doen verdwijnen?", vroeg ze zich af. Het cdH stelt zich voorts vragen over een maatregel in de kinderopvang, de uitbreiding van de dienstencheques tot de kinderopvang van 3 tot 11 jaar. "Dat kan op een noodmaatregel lijken, maar de professionelen in de sector weten dat het niet om een activiteit zoals een ander gaat. Ik denk niet dat de opleiding van de mensen voldoende is", aldus Greoli. (Belga)

"Het is een licht doffe regenboog", vindt Alda Greoli, fractieleidster in de Franse Gemeenschap en uittredend Waals minister, in een eerste reactie. "We kunnen ons verheugen dat de prioriteit van het klimaat vertaald is in het regeerakkoord. Ook het excellentiepact voor het onderwijs wordt behouden en andere beleidskeuzes worden voortgezet. Anderzijds ben ik verbaasd dat een andere prioriteit, de vergrijzing, niet in aanmerking genomen werd. De zorgverzekering is verdwenen. Heeft het klimaat andere prioriteiten doen verdwijnen?", vroeg ze zich af. Het cdH stelt zich voorts vragen over een maatregel in de kinderopvang, de uitbreiding van de dienstencheques tot de kinderopvang van 3 tot 11 jaar. "Dat kan op een noodmaatregel lijken, maar de professionelen in de sector weten dat het niet om een activiteit zoals een ander gaat. Ik denk niet dat de opleiding van de mensen voldoende is", aldus Greoli. (Belga)