Net als gisteren toonden heel wat gesprekspartners zich tevreden over de gesprekken, ook al betreurden de werkgevers dat er onvoldoende aandacht was voor de ondernemingen in de tekst van het duo. "We hebben erop gewezen dat het document aangevuld moet worden omdat er onvoldoende rekening gehouden werd met de prioriteiten en bekommernissen van de Waalse bedrijven, zoals groei, uitvoer en industrieel beleid", verklaarde de baas van de Waalse werkgeversorganisatie UWE, Olivier de Wasseige. Ook moet er aandacht zijn voor de digitale toekomst, onderzoek en ontwikkeling en een sociale consensus over de financiering van de socio-economische ontwikkeling tijdens de volgende legislaturen. Klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele was voorzichtig over zijn onderhoud. "De methode heeft niets revolutionairs: de onderhandelaars hebben onze opmerkingen genoteerd. We moeten nu zien wat ze daar mee doen", klonk het. "Ik ben enkele jaren geleden reeds door de federale regering geraadpleegd. Alles hangt niet af van de vergadering van vandaag, maar we staan hier toch voor een sleutelmoment", vond Van Ypersele. De dag sloot af met de vraag over de economische ontwikkeling en de ambitie van PS en Ecolo om tegen 2030 een volledige werkloosheid in Wallonië te bereiken. "Dat zal werk vragen, maar het is een redelijke en realistische doelstelling die door de actoren op het terrein, die we ontmoet hebben, onderschreven wordt", verklaarde Di Rupo. De weerslag van de raadplegingen zal nu in de definitieve nota worden verwerkt, die dan aan alle leden van het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt voorgesteld. "Ik hoop dat sommigen onder hen niet onverschillig zullen zijn voor de klimaat- en sociale uitdagingen die Wallonië te wachten staan", zei Jean-Marc Nollet, die hoopte dat de parlementsleden de nota grondig zullen lezen. Zoals bekend beschikken PS en Ecolo in Franstalig België niet over een meerderheid. Eerder sloten cdH en PVDA al de deur voor regeringsonderhandelingen. "Mensen kunnen van mening veranderen", meende Nollet, die benadrukte dat de 20 krachtlijnen, die aan het middenveld werden voorgelegd, nog geen regeerverklaring vormen. Er kan dus nog onderhandeld worden, aldus de Ecolo-topman, die meent dat er een kleine week nodig zal zijn om de definitieve nota te schrijven. (Belga)

Net als gisteren toonden heel wat gesprekspartners zich tevreden over de gesprekken, ook al betreurden de werkgevers dat er onvoldoende aandacht was voor de ondernemingen in de tekst van het duo. "We hebben erop gewezen dat het document aangevuld moet worden omdat er onvoldoende rekening gehouden werd met de prioriteiten en bekommernissen van de Waalse bedrijven, zoals groei, uitvoer en industrieel beleid", verklaarde de baas van de Waalse werkgeversorganisatie UWE, Olivier de Wasseige. Ook moet er aandacht zijn voor de digitale toekomst, onderzoek en ontwikkeling en een sociale consensus over de financiering van de socio-economische ontwikkeling tijdens de volgende legislaturen. Klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele was voorzichtig over zijn onderhoud. "De methode heeft niets revolutionairs: de onderhandelaars hebben onze opmerkingen genoteerd. We moeten nu zien wat ze daar mee doen", klonk het. "Ik ben enkele jaren geleden reeds door de federale regering geraadpleegd. Alles hangt niet af van de vergadering van vandaag, maar we staan hier toch voor een sleutelmoment", vond Van Ypersele. De dag sloot af met de vraag over de economische ontwikkeling en de ambitie van PS en Ecolo om tegen 2030 een volledige werkloosheid in Wallonië te bereiken. "Dat zal werk vragen, maar het is een redelijke en realistische doelstelling die door de actoren op het terrein, die we ontmoet hebben, onderschreven wordt", verklaarde Di Rupo. De weerslag van de raadplegingen zal nu in de definitieve nota worden verwerkt, die dan aan alle leden van het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt voorgesteld. "Ik hoop dat sommigen onder hen niet onverschillig zullen zijn voor de klimaat- en sociale uitdagingen die Wallonië te wachten staan", zei Jean-Marc Nollet, die hoopte dat de parlementsleden de nota grondig zullen lezen. Zoals bekend beschikken PS en Ecolo in Franstalig België niet over een meerderheid. Eerder sloten cdH en PVDA al de deur voor regeringsonderhandelingen. "Mensen kunnen van mening veranderen", meende Nollet, die benadrukte dat de 20 krachtlijnen, die aan het middenveld werden voorgelegd, nog geen regeerverklaring vormen. Er kan dus nog onderhandeld worden, aldus de Ecolo-topman, die meent dat er een kleine week nodig zal zijn om de definitieve nota te schrijven. (Belga)