Uit nieuwe cijfers van Cumuleo, dat een databank bijhoudt over het aantal cumuls in de Belgische politiek, blijkt dat de verschillen tussen het aantal mandaten bij Vlaamse en Waalse Volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren danig is geslonken. Waalse volksvertegenwoordigers combineerden in 2004 gemiddeld iets meer dan twaalf mandaten, ambten en beroepen. In 2016 bedroeg dat aantal nog een negental cumuls. Langs de Vlaamse zijde ziet die evolutie er anders uit. In 2004 cumuleerden de Vlaamse Volksvertegenwoordigers gemiddeld zeven mandaten, twaalf jaar later waren dat er iets meer dan acht.

Er is een duidelijke evolutie zichtbaar dat de meeste volksvertegenwoordigers en senatoren doorheen de jaren lijken te evolueren naar een gemiddelde van een negental mandaten. Enkel de Europese parlementsleden en de Volksvertegenwoordigers van de Duitse gemeenschap combineerden in 2016 gemiddeld iets meer dan zes mandaten. Bij de volksvertegenwoordigers van de Duitstalige gemeenschap is een duidelijke dalende trend zichtbaar van het aantal mandaten tussen 2004 en 2016. Bekleedden de politici in 2004 gemiddeld een kleine tien mandaten, dan bedroeg dat gemiddeld aantal in 2016 net iets meer dan zes.

De evolutie van het aantal mandaten van volksvertegenwoordigers en senatoren tussen 2004 en 2016, Cumuleo
De evolutie van het aantal mandaten van volksvertegenwoordigers en senatoren tussen 2004 en 2016 © Cumuleo

Het debat over de cumuls is de laatste jaren weer opgelaaid, onder meer door het schandaal bij de vzw Samusocial. De PS en SP.A kondigden intussen strengere cumulregels aan voor bepaalde mandatarissen.

Cumuleo meldt bovendien dat er dit jaar 170 politici zijn die het hebben nagelaten om hun mandaten- en vermogensverklaring in te dienen bij het Rekenhof. Er zijn momenteel 145 mandatenaangiftes en 72 vermogensaangiftes nog niet ingediend. Dat is een respectievelijke stijging van 21 en 24 inbreuken ten opzichte van vorig jaar.

Cumuleo betreurt daarnaast een nieuw wetsvoorstel in het federaal parlement dat ervoor zal zorgen dat in de toekomst er twee jaar tussen de publicatie van het aantal cumuls en het jaar waarover die publicatie gaat. Het betekent dat pas in 2020 de resultaten uit 2018 zullen worden bekendgemaakt.

Dat is volgens Cumuleo te wijten aan het feit dat de nieuwe aangiften in de toekomst ook de vergoedingen zullen opnemen, conform de aanbevelingen van de GRECO (Groep van Staten tegen Corruptie). Cumuleo juicht toe dat deze vergoedingen moeten worden opgenomen, maar betreurt de tijdsspanne van twee jaar die in de toekomst tussen het jaartal en de effectieve publicatie zal zitten.

Uit nieuwe cijfers van Cumuleo, dat een databank bijhoudt over het aantal cumuls in de Belgische politiek, blijkt dat de verschillen tussen het aantal mandaten bij Vlaamse en Waalse Volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren danig is geslonken. Waalse volksvertegenwoordigers combineerden in 2004 gemiddeld iets meer dan twaalf mandaten, ambten en beroepen. In 2016 bedroeg dat aantal nog een negental cumuls. Langs de Vlaamse zijde ziet die evolutie er anders uit. In 2004 cumuleerden de Vlaamse Volksvertegenwoordigers gemiddeld zeven mandaten, twaalf jaar later waren dat er iets meer dan acht. Er is een duidelijke evolutie zichtbaar dat de meeste volksvertegenwoordigers en senatoren doorheen de jaren lijken te evolueren naar een gemiddelde van een negental mandaten. Enkel de Europese parlementsleden en de Volksvertegenwoordigers van de Duitse gemeenschap combineerden in 2016 gemiddeld iets meer dan zes mandaten. Bij de volksvertegenwoordigers van de Duitstalige gemeenschap is een duidelijke dalende trend zichtbaar van het aantal mandaten tussen 2004 en 2016. Bekleedden de politici in 2004 gemiddeld een kleine tien mandaten, dan bedroeg dat gemiddeld aantal in 2016 net iets meer dan zes.Het debat over de cumuls is de laatste jaren weer opgelaaid, onder meer door het schandaal bij de vzw Samusocial. De PS en SP.A kondigden intussen strengere cumulregels aan voor bepaalde mandatarissen. Cumuleo meldt bovendien dat er dit jaar 170 politici zijn die het hebben nagelaten om hun mandaten- en vermogensverklaring in te dienen bij het Rekenhof. Er zijn momenteel 145 mandatenaangiftes en 72 vermogensaangiftes nog niet ingediend. Dat is een respectievelijke stijging van 21 en 24 inbreuken ten opzichte van vorig jaar. Cumuleo betreurt daarnaast een nieuw wetsvoorstel in het federaal parlement dat ervoor zal zorgen dat in de toekomst er twee jaar tussen de publicatie van het aantal cumuls en het jaar waarover die publicatie gaat. Het betekent dat pas in 2020 de resultaten uit 2018 zullen worden bekendgemaakt. Dat is volgens Cumuleo te wijten aan het feit dat de nieuwe aangiften in de toekomst ook de vergoedingen zullen opnemen, conform de aanbevelingen van de GRECO (Groep van Staten tegen Corruptie). Cumuleo juicht toe dat deze vergoedingen moeten worden opgenomen, maar betreurt de tijdsspanne van twee jaar die in de toekomst tussen het jaartal en de effectieve publicatie zal zitten.